Leśmian, Dziejba leśna, 1, Niegdyś dom mój ochoczy

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Niegdyś dom mój ochoczy 668 749 113 122 14 + 53 zn. 14 + 53 zn.