Kuraś, Przez ciernie żywota

Części

📜 1. Zatwierdzenie

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Przez ciernie żywota 192579 214877 28743 31833 140 + 188375 zn. 140 + 209605 zn.