Sienkiewicz, Krzyżacy

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Krzyżacy 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Krzyżacy, tom pierwszy 671804 779092 110928 126262 69 + 670206 zn. 69 + 776906 zn.
Krzyżacy, tom drugi 765982 888233 126015 143579 32 + 765198 zn. 32 + 886232 zn.
Σ 1437786 1667325 236943 269841 101 + 1435404 zn. 101 + 1663138 zn.