Sienkiewicz, Krzyżacy

Części

Publikacja |

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Krzyżacy 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Krzyżacy, tom pierwszy 671996 779819 110963 126376 69 + 670398 zn. 69 + 777633 zn.
Krzyżacy, tom drugi 766294 888560 126067 143635 32 + 765510 zn. 32 + 886559 zn.
Σ 1438290 1668379 237030 270011 101 + 1435908 zn. 101 + 1664192 zn.