Leśmian, Klechdy polskie

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Klechdy polskie 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Czarny kozioł 24564 25129 4018 4096 0 + 24564 zn. 0 + 25129 zn.
Jan Tajemnik 47302 48073 7584 7696 0 + 47302 zn. 0 + 48073 zn.
Majka 75181 79069 12026 12602 0 + 75181 zn. 0 + 79069 zn.
Podlasiak 69160 72306 10328 10771 2 + 69107 zn. 2 + 72253 zn.
Wiedźma 87832 89693 13881 14150 0 + 87832 zn. 0 + 89693 zn.
Σ 304039 314270 47837 49315 2 + 303986 zn. 2 + 314217 zn.