Kijowski, Listopadowy wieczór

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

vivek jena@Flickr - autumnPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Listopadowy wieczór 217938 254238 30387 35055 54 + 216058 zn. 54 + 252244 zn.