Kochanowski, Fragmenta albo pozostałe pisma

Części

Publikacja |

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Fragmenta albo pozostałe pisma 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?) 1253 1487 201 236 28 + 20 zn. 28 + 20 zn.
Pieśń I (Pewienem tego, a nic sie nie mylę...) 1331 1854 222 302 40 + 22 zn. 40 + 156 zn.
Pieśń II (Nie ma świat nic trwałego, a to barzo k rzeczy...) 615 1236 110 206 14 + 23 zn. 14 + 223 zn.
Pieśń III (Oko śmiertelne Boga nie widziało...) 1796 2890 308 471 48 + 24 zn. 48 + 296 zn.
Pieśń IV (Kiedy by kogo Bóg był swymi słowy...) 849 1266 148 208 22 + 23 zn. 22 + 157 zn.
Pieśń V (Panie, jako barzo błądzą...) 1598 2073 278 345 56 + 143 zn. 56 + 295 zn.
Pieśń VI (Co by ty, urodziwa Hanno, na to dała...) 4070 6776 695 1118 96 + 23 zn. 96 + 157 zn.
Pieśń VII (Bodaj ci złe dni!) 953 1709 176 297 24 + 24 zn. 24 + 158 zn.
Pieśń VIII (Kiedy sie rane zapalają zorza...) 1786 2891 319 489 48 + 25 zn. 48 + 460 zn.
Pieśń IX (Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu...) 858 1532 144 247 20 + 32 zn. 20 + 450 zn.
Pieśń X (Juno, porzuć swój gniew długi...) 488 1293 89 201 18 + 22 zn. 18 + 415 zn.
Pieśń XI (Prózna twa chłuba, nie kochaj sie w sobie...) 1086 1767 188 290 28 + 23 zn. 28 + 249 zn.
Σ 16683 26774 2878 4410 442 + 404 zn. 442 + 3036 zn.