Domańska, Ave Maria

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Ave Maria 33783 33855 5118 5128 0 + 33783 zn. 0 + 33855 zn.