Brodowski, Dziecię Symchy

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Dziecię Symchy 37439 37680 5680 5714 0 + 37439 zn. 0 + 37680 zn.