Braun, Przemysły, Zdrada

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Zdrada 334 334 47 47 9 + 31 zn. 9 + 31 zn.