Braun, Przemysły, Wynalazki

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

WiredRyo@Flickr - Radio Observatory Effelsberg IYA2009Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Wynalazki 621 621 82 82 15 + 34 zn. 15 + 34 zn.