Braun, Przemysły, Pieśń o kuli ziemskiej

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pieśń o kuli ziemskiej 1968 1968 259 259 55 + 47 zn. 55 + 47 zn.