Braun, Przemysły, Oda do wolności

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

janbommes@Flickr - Abandoned Chocolate Factory (6)Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Oda do wolności 1284 1284 193 193 42 + 40 zn. 42 + 40 zn.