Braun, Przemysły, O rodzeniu chleba, czyli o pisaniu wiersza

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

svdkruis88@Flickr - factory 13-11-10 GLOWPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
O rodzeniu chleba, czyli o pisaniu wiersza 3270 3270 488 488 72 + 76 zn. 72 + 76 zn.