Braun, Przemysły, Golgota

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

kaykaybarrie@Flickr - Factory TheatrePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Golgota 673 673 107 107 17 + 32 zn. 17 + 32 zn.