Braun, Przemysły, Duma o Słowackim

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

chinnian@Flickr - The Proletariat Poetry Factory : 19 Sep 2009Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Duma o Słowackim 1284 1284 193 193 46 + 41 zn. 46 + 41 zn.