Boy, Słówka

Części

📜 1. zmiany

Publikacja | | 🎧 💶

Stanisław Osostowicz (1906-1939) - CyrkPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Słówka (zbiór) 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Słówka 991 1020 162 166 40 + 40 zn. 40 + 40 zn.
O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce 3463 4289 564 678 118 + 175 zn. 118 + 175 zn.
Ach! co za prześliczne abecadło! 784 828 157 163 16 + 116 zn. 16 + 116 zn.
Dziadzio 540 786 85 117 16 + 42 zn. 16 + 42 zn.
Stefania 1936 2237 345 389 70 + 85 zn. 70 + 85 zn.
Ernestynka 998 1040 164 170 34 + 89 zn. 34 + 89 zn.
Franio 705 841 116 137 24 + 59 zn. 24 + 59 zn.
Z nastrojów wiosennych 1033 1229 173 202 33 + 56 zn. 33 + 56 zn.
Naszym hymenografomanom 1848 1907 284 291 64 + 74 zn. 64 + 74 zn.
Litania ku czci P. T. Matrony Krakowskiej 2697 3342 425 518 84 + 355 zn. 84 + 355 zn.
Pieśń o mowie naszej 3228 3332 532 550 110 + 71 zn. 110 + 71 zn.
List otwarty kobiety polskiej 2626 2917 449 490 90 + 112 zn. 90 + 112 zn.
Replika kobiety polskiej 2984 3428 500 559 107 + 117 zn. 107 + 270 zn.
Jak wygląda niedziela 1665 1807 264 284 58 + 94 zn. 58 + 185 zn.
Nowa wiara 1743 1756 275 277 60 + 61 zn. 60 + 61 zn.
Krakowski jubileusz 3092 3794 498 608 108 + 53 zn. 108 + 53 zn.
Z podróży Lucjana Rydla na wschód 1230 1347 218 231 30 + 82 zn. 30 + 82 zn.
O tem co w Polszcze dzieyopis mieć winien 1946 2221 289 327 24 + 915 zn. 24 + 941 zn.
«Trudno inaczej...» 1001 1206 157 186 36 + 125 zn. 36 + 298 zn.
List prywatny do Kornela Makuszyńskiego 2976 3151 461 493 72 + 136 zn. 72 + 288 zn.
Gdy się człowiek robi starszy... 1057 1123 176 183 48 + 66 zn. 48 + 66 zn.
Spleen 1094 1521 210 270 39 + 40 zn. 39 + 40 zn.
Pochwała wieku dojrzałego 3189 3260 526 536 116 + 59 zn. 116 + 59 zn.
Zdarzenie prawdziwe 406 406 71 71 14 + 53 zn. 14 + 53 zn.
W Karlsbadzie 2566 2788 435 469 100 + 81 zn. 100 + 81 zn.
Polały się łzy me czyste, rzęsiste... 995 1037 160 166 36 + 96 zn. 36 + 96 zn.
Spowiedź poety 2870 2940 490 502 100 + 48 zn. 100 + 48 zn.
Piosenki ,,Zielonego Balonika" 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Kilka słów o piosence 6487 9066 933 1300 8 + 6361 zn. 8 + 8622 zn.
Wiersz inauguracyjny na otwarcie piątego sezonu ,,Zielonego Balonika" 1787 1961 282 312 60 + 136 zn. 60 + 136 zn.
Nowa pieśń o rydzu 2527 2897 445 498 82 + 156 zn. 82 + 156 zn.
Co mówili w kościele u Kapucynów 2380 2945 401 481 95 + 114 zn. 95 + 353 zn.
Pochwała ojcostwa 2208 2669 353 419 92 + 255 zn. 92 + 640 zn.
Opowieść dziadkowa o zaginionej hrabinie 1211 1481 200 238 36 + 107 zn. 36 + 354 zn.
Pieśń o naszych stolicach i jak je Opatrzność obdzieliła 2174 2683 405 488 54 + 123 zn. 54 + 386 zn.
Zur hebung des Fremdenverkehrs 2034 2777 328 438 48 + 144 zn. 48 + 446 zn.
Dzień p. Esika w Ostendzie 2795 3784 457 605 154 + 231 zn. 154 + 452 zn.
Pieśń o stu koronach 2432 2726 399 443 80 + 70 zn. 80 + 297 zn.
Opowieść dziadkowa o cudach jasnogórskich 2014 2628 414 500 56 + 91 zn. 56 + 397 zn.
Piosenka sentymentalna, której jednak nie trzeba brać zanadto serio 1403 1709 217 261 29 + 125 zn. 29 + 395 zn.
Joie de vivre 2239 2392 360 385 56 + 89 zn. 56 + 209 zn.
Głos rozjemczy w sprawie pana Wilhelma Feldmana contra Rosner, Żuławski, Tetmajer etc. etc. 2594 3093 526 597 115 + 242 zn. 115 + 540 zn.
Kilka słów w obronie świętości małżeństwa 1641 2151 278 348 72 + 108 zn. 72 + 391 zn.
Piosenka w stylu klasycznym 1184 1514 196 242 42 + 77 zn. 42 + 398 zn.
Zielony Balonik - Muzeum Narodowemu 2831 2975 475 493 128 + 320 zn. 128 + 434 zn.
Mistrzowi Styce 715 761 117 124 30 + 170 zn. 30 + 190 zn.
Pobudka 923 1017 143 156 35 + 164 zn. 35 + 241 zn.
Piosenka wzruszająca 890 1583 154 250 31 + 70 zn. 31 + 729 zn.
Pieśń o domu malarskim 1590 1904 257 305 64 + 239 zn. 64 + 452 zn.
Proroctwo królowej Jadwigi 1882 2175 309 355 94 + 202 zn. 94 + 451 zn.
Dobra mama 1471 1806 244 290 60 + 60 zn. 60 + 273 zn.
Pieśń o lwowskim Rafaelu 605 878 114 153 26 + 137 zn. 26 + 301 zn.
Historia ,,Prawicy Narodowej" 2040 2575 323 397 56 + 161 zn. 56 + 459 zn.
Głos dziadkowy o restauracji kościoła parafialnego w... Poręcinie 1620 2066 260 321 48 + 132 zn. 48 + 462 zn.
Kuplet posła Battaglii 1114 1129 170 172 50 + 120 zn. 50 + 120 zn.
Z niewydanej ,,Szopki Krakowskiej" na rok 1908 2248 2254 366 367 62 + 289 zn. 62 + 289 zn.
Opowieść dziadkowa o cudach Rapperswylskich 1189 1437 177 215 45 + 114 zn. 45 + 362 zn.
Pożegnanie 1009 1291 173 213 24 + 60 zn. 24 + 277 zn.
Σ 57237 70327 9476 11366 1832 + 10667 zn. 1832 + 19212 zn.
Odsiecz Wiednia 24944 27430 3676 4033 0 + 24944 zn. 0 + 27430 zn.
Dziwna przygoda rodziny Połanieckich 5872 5988 1391 1406 0 + 5872 zn. 0 + 5988 zn.
Σ 137716 159298 22729 25838 3479 + 44783 zn. 3479 + 56525 zn.