Boccaccio, Dekameron, Dzień ósmy

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Dekameron, Dzień ósmy 185296 192410 29151 30243 30 + 184302 zn. 30 + 191416 zn.