Asnyk, Nad głębiami, XIV (Po wszystkie czasy, przez obszar daleki...)

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

peddhapati@Flickr - 2014: 1/100. Drop on a petal!Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
XIV (Po wszystkie czasy, przez obszar daleki...) 534 534 80 80 14 + 25 zn. 14 + 25 zn.