Aretino, Żywoty kurtyzan

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Kiran Foster@Flickr - open hearts still get brokenPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Żywoty kurtyzan 162893 184868 24928 28091 22 + 162214 zn. 22 + 183521 zn.