Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Chrystus: 1
  3. Dusza: 1
  4. Wiara: 1
  5. Wizja: 1

  Stanisław WyspiańskiHymn Veni Creator[1] Narodu śpiew Ducha Świętego wezwanie

  czyli
  w sejmowym kole
  w świątyni świętych
  w katedrze
  w gromadzie gminy
  w zborze pracujących
  w hufie żołnierzy
  w polu na roli
  w domie
  w zagrodzie rękodzielnika
  we dworze w pałacu w zamku
  w chat okolu
  jak rzek strumienie
  od poników[2] gór
  po wód roztocze
  we wichrze w promieniu w gromie
  w orce
  przy ziaren siejbie[3]
  jak mowa sięga
  orędzie
  1
  Zstąp Gołębica, Twórczy Duch,
  byś myśli godne wzniecił w nas,
  ku Tobie wznosim wzrok i słuch,
  spólnie żyjący, wzrośli wraz.
  5
  DuszaKtóry się zwiesz Biesiadą dusz,
  Wszechmogącego Boży dar,
  płomieniem duszom piętno włóż,
  przez czułość serc, zdrój żywy, żar.
  WizjaZbrój nas we siedem darów łask,
  10
  Prawicą Ojca ojce wskrzesz,
  w Obrzędzie roztocz wieszczy blask,
  we Słońce dusze w lot Twój bierz.
  Zestąp Światłości w zmysłów mrok,
  dobądź serc naszych zapał z łon,
  15
  by człowiek przemógł cielska trok
  i mocen wzniósł się w męski ton.
  Odwołaj wroga z naszych dróg,
  w pokoju pokój zbawczy nam,
  powiedziesz nas Wieszczący Bóg,
  20
  przejdziemy cało złość i kłam.
  Wiara, Bóg, ChrystusZwól przez Cię w Tobie Ojca znać,
  zwól, by był przez Cię poznan Syn,
  zwól w Tobie Światłość światu dać,
  zwól z Wiarą wieków podjąć CZYN.

  Przypisy

  [1]

  Veni Creator (z łac. dosł.: Przybądź Stwórco) — pochodzący z IX w. hymn do Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus. [przypis edytorski]

  [2]

  ponik (daw.) — mały potok, strumyk. [przypis edytorski]

  [3]

  siejba (poet.) — okres siewu. [przypis edytorski]