Spis treści

  1. Miasto: 1
  2. Rośliny: 1
  3. Ruiny: 1
  4. Upadek: 1
  5. Woda: 1

  Uwspółcześnienia

  Poprawki z erraty

  Pisownia łączna i rozłączna: wtyle - w tyle jakoże - jako że zwolna - z wolna zdawna - z dawna nadarmo - na darmo

  Pisownia joty: Egerji - Egerii harmonji - harmonii tyranjo - tyranjo melodję - melodię

  Fleksja: ostatniem - ostatnim trząsawisko - trzęsawisko Odyssowi - Odysowi; Apijskiej - Appijskiej zamknione - zamknięte

  Ubezdźwięcznienia: godziż - godzisz

  Interpunkcja: Nie bez zgryzoty, nie bez oka, zasnutego mgłą żalu, (…) ujrzał -> Nie bez zgryzoty, nie bez oka zasnutego mgłą żalu (…)ujrzał;

  August von PlatenPożegnanie Rzymutłum. Stefan Napierski

  1
  Komu wędrować wpodłuż[1] drogi Appijskiej[2] ku południowi wolno,
  Kogo z trzęsawiska łęgów[3] magicznej bogini
  Wzgórza witają (która Odysowi podała ongi[4] kubek, łagodnie
  Śpiewanie słodkie wznosząc przy kołowrotku),
  5
  Szczęsnym niechaj się mieni, chmurne,
  Melancholijne, nasycone gorączką,
  Podmuchy Romy zostawiwszy w tyle!
  Czyżże tęsknocie się godzi z dawna zamierzchłych czynów zmartwiały dech? Godziż[5] się klechda[6] owego męża, zapatrzonego w dzieje?
  Który prawi, że tutaj synowi Zewsa[7] woły w jarzmie zagrabiono, a tam
  10
  Wiekuisty głaz zakopał Romulus,
  Tu, ponad zdrojem Egerii,
  Gdzie niegdyś gaje szemrały, pił
  Numa[8] mądrość, czyżże się godzi?
  MiastoPustać[9] pozostała jeno i gruzy. Wypatrzeć potrafi, ukazać
  15
  Ciekawość to miejsce okropne, gdzie zewłok[10] krwawy Cezara
  Leżał, a nadto ową kolumnę, gdzie padł, boskiego wodza kolumnę,
  Który w Farsalii wycieńczon[11], Tempy doliną
  Uciekał, doliną tą eleuzyjską,
  Gdzie z bożka rzecznego urny wpodłuż
  20
  Łęgów zielonych złote tonie cieką.
  Wszelako okręt w żaglach ku morderczej wkrótce zwiódł go przystani:
  Nie bez zgryzoty, nie bez oka zasnutego mgłą żalu
  Śmiertelnego wroga zewłok ujrzał zwycięzca, pomny minionych dni przyjaźni,
  Lub opłakując w duszy Romy losy, on sam
  25
  Rzymianin, bluźniący, który
  Zwalił ją. UpadekPrzewalały się czasy,
  A Roma padała, padała i pada.
  Wprawdzie osuwa się z wolna, jak to, co trwać ma, opada, podobna
  Wspaniałemu ładowi umysłu, co gwiezdne pieśni harmonii
  30
  Z onego świata — przywodzi nużącemu życiu kramarzy, piętnowan[12]
  Marzyciela mianem, sam jeden wszystko jasno ważący;
  Wszelako obładowany nad miarę pochyla
  W pył powoli zamyśloną głowę
  Wciąż niżej, pełen boleści.
  35
  Tako i Rzym. Na nic nie zdał się jemu dostatni krwiożerczych
  Tyranów przepych. Rośliny, WodaŚwieży pędzie palmy wschodzącej wiarą,
  Która jeno głębokomyślne cienie wokół rzucałaś ponad stygmaty praczasów,
  Czyli[13] poblask i pompy czarodziejskie sztuczki cię ocaliły?
  Niechaj barki ludu dźwigają
  40
  Okapujące od klejnotów karło[14],
  Które wznosi namiestnika Boga!
  RuinyZ ruin wspaniałych Romy korynckiego kunsztu kapitel, całe kolumny unosząc,
  Wspiera, grabież uwieczniając, twój arcykapłan niedorzecznie
  Własne świątynie, szpetotę z pięknem na darmo
  45
  W jedno spajając. San Pietro[15] w zenit wznosi
  Dostojne kopułami stropy:
  Tytaniczną budowlę wszelako
  Burzy twardy mnich z Wittenbergi[16].
  Oto klucze twoje, tyranio apostołów, utraciły władzę.
  50
  On, który miasto świata i kręgi ziemskie darzy błogosławieństwem:
  Jeno wspomnienie zostało. Wydarło z rozrytej gleby legendę prastarych herojów[17]:
  Krwawiąc, dyszy ciężko pasujący się[18] o wieniec atleta,
  Groty ostrzone miota bóg
  Śpiewu, niezmilkłe[19] żale budzi
  55
  Uroczo piękny druh Hadriana[20]
  Wszelako mąci wejrzenie roztrwoniony nadmiar posągów,
  Niepokój dygoce nieśmiało, jak dusza dziewczęcia,
  Która z gromady wdzięcznych zalotników obrać ma najwdzięczniejszego:
  Nadmiernym rozkoszom nierzadko ulega duch.
  60
  Silnym nie przystoi przeszłość,
  Jako że uczeń pojętny sztuki
  Nie wyuczy się poprzez kunszty.
  Jeśli chcesz rady posłuchać, wprzódy[21] rozpocznij, co proste:
  Doskonałość źrałe[22] wydaje owoce na wypróbowanych
  65
  Pniach, przyjacielu! Greckiemu duchowi nie hołduj przedwcześnie! Skrzydła woskowe
  Przylepia jeno do ramion naśladowca lotu:
  Ale kwitną w poblasku strefach
  Temu jasne plejady,
  Kogo rozmach zatrzyma u szczytu.
  70
  Wprawdzie niejeden stwarza ożywioną naturę, kto Grecji
  Długim mozołem hieroglificzną jeno urodę
  Pozna i wdzięcznie formuje kształt nieśmiertelny. Budzi u różanego,
  U srebrnego pluskania górskiego potoku
  Od nowa stary tan olimpijski;
  75
  Tak wyprowadził Thordwaldsen[23]
  Z bogów zmierzchania świetlistość.
  Ale śpiew ten podobien[24] jest błądzącemu łowcy: kląskania[25] słowików
  Z dala unoszą mu serce od gonitwy za zwierzem;
  Bez ścieżki, w zaroślach się błąka, po kniei, wzdłuż szczątków skalnych i borów liściastych,
  80
  Wreszcie wodogrzmot w górskiej kotlince
  Rozprasza wszelką melodię i sny.
  Opustoszały zbocza, znowu
  Tropi swą ścieżkę myśliwiec.
  Błogi, komu wytrwałość i umiejętność zadumy użycza teraźniejszości,
  85
  Kto odrodzon[26] się czuje, zmierza do kształtu nowego,
  Komu istnienie wiekuiste zda się, a śmierć nawet wymysłem despotów,
  Zamyślenie o której podwiązuje puls szczęścia:
  Chętnie taki opuszcza radośnie,
  Kapitolu, państwo tych cieni,
  90
  Wasz przepych, cmentarze Romy!
  Wiośnianość[27] globu! Łęgu partenopejski[28]! Grodzie młody na zawsze!
  Przyjmij druha twojego, szumiącą go opłyń zatoką,
  Z której ongi (tak klechda prawi pradawna) urocza wyłoniła się piękność;
  Mirty[29] pobrzeża, kwiecista piana toni we włosach;
  95
  Jej to na brzegu Bakchos[30],
  Gdy stopą ziemi dotknęła,
  Szczep winny podał i tyrsos[31]!
  Mnie ku pomocy poeta pośpiesza, chwałą świata uwieńczon Kwiryta:
  Z Hellady wracającego zgon go przemożny zaskoczył;
  100
  Wszelako nie Romy wzgórza okryły popioły w urnie zamknięte przedwcześnie:
  «Niech kości moje, tak tchnieniem przekazał ostatnim,
  W Neapolu odpoczną,
  Gdziem w gajach złocistych owoców
  Śpiewał pasterzy, zboże, herojów[32]».

  Przypisy

  [1]

  wpodłuż — wzdłuż. [przypis edytorski]

  [2]

  droga Appijska — Via Appia Antica, najstarsza droga rzymska, zaczynająca się w Rzymie przy Circo Massimo, na przedmieściach przebiegająca w pobliżu ruin willi staroż. rodów rzymskich oraz niedaleko katakumb, a następnie biegnąca na południe w okolice Kapui pod Neapolem, a stamtąd na wschód, prowadząc aż do wybrzeża Adriatyku, do Brindisi. [przypis edytorski]

  [3]

  łęg — podmokła łąka, często porośnięta krzewami. [przypis edytorski]

  [4]

  ongi a. ongiś — kiedyś, swego czasu. [przypis edytorski]

  [5]

  godziż się — konstrukcja z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy się godzi. [przypis edytorski]

  [6]

  klechda — podanie ludowe wywodzące się z tradycji, z miejscowych wierzeń. [przypis edytorski]

  [7]

  Zews — własc.: Zeus. [przypis edytorski]

  [8]

  Numa Pompiliusz (715–673 p.n.e.) — wg legendy drugi król Rzymu. [przypis edytorski]

  [9]

  pustać — pustka. [przypis edytorski]

  [10]

  zewłok — zwłoki. [przypis edytorski]

  [11]

  wycieńczon — dziś: wycieńczony. [przypis edytorski]

  [12]

  piętnowan (daw.) — skrócona forma r.m.; dziś: piętnowany. [przypis edytorski]

  [13]

  czyli — tu: konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]

  [14]

  karło — fotel o wygiętych nogach, popularny we Włoszech. [przypis edytorski]

  [15]

  San Pietro — Święty Piotr; tu: bazylika św. Piotra. [przypis edytorski]

  [16]

  mnich z Wittenbergi — Martin Luter (1483–1546), niem. reformator religijny, teolog, współtwórca luteranizmu; jako jeden z momentów wyznaczających początek reformacji wskazywany jest jego sławny akt przybicia na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez potępiających sprzedaż odpustów przez kościół katolicki (31 października 1517). [przypis edytorski]

  [17]

  heroj — bohater. [przypis edytorski]

  [18]

  pasować się — walczyć z kimś. [przypis edytorski]

  [19]

  niezmilkły — nieuciszony; niemilknący. [przypis edytorski]

  [20]

  uroczo piękny druh Hadriana — sformułowanie to może dotyczyć albo Greka Antinousa (ok.110/115–130 r. n. e.), młodziutkiego przyjaciela cesarza Hadriana (76–138 r. n.e.), którego ten, nieutulony w żalu po jego przedwczesnej śmierci, rozkazał deifikować, albo też wiersza autorstwa Hadriana, zaczynającego się od słów: „Animula vagula, blandula / Hospes comesque corporis (…)”, tj. „Duszyczko, tkliwa i ruchliwa, / Gościu i druhu mojego ciała”. [przypis edytorski]

  [21]

  wprzódy — najpierw. [przypis edytorski]

  [22]

  źrały (starop.) — dojrzały. [przypis edytorski]

  [23]

  Thordwaldsen, Bertel (1770–1844) — duński rzeźbiarz pochodzenia islandzkiego, przedstawiciel klasycyzmu, autor licznych rzeźb figuralnych o tematyce mitologicznej (Amor, Psyche, Apollo, Adonis), a także płaskich reliefów przedstawiających sceny m.in. z Iliady. [przypis edytorski]

  [24]

  podobien — skrócona forma r.m.; podobny. [przypis edytorski]

  [25]

  kląskać — tu: śpiewać. [przypis edytorski]

  [26]

  odrodzon — skrócona forma r.m.; odrodzony. [przypis edytorski]

  [27]

  wiośnianość — tu: młodość. [przypis edytorski]

  [28]

  partenopejski — związany z Republiką Partenopejską, państwem na Półwyspie Apenińskim istniejącym w 1799 r. [przypis edytorski]

  [29]

  mirt — rodzaj rośliny. [przypis edytorski]

  [30]

  Bakchos (gr.) — przydomek Dionizosa. [przypis edytorski]

  [31]

  tyrsos a. tyrs — laska, atrybut Dionizosa. [przypis edytorski]

  [32]

  heroj — bohater, heros. [przypis edytorski]