Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren XV. (Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni…)[1]

   1
   Erato[2] złotowłosa i ty, wdzięczna[3] lutni[4],
   Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni,
   Uspokójcie na chwilę strapioną myśl[5] moję,
   Póki jeszcze kamienny w polu słup nie stoję[6],
   5
   Lejąc ledwe[7] nie krwawy płacz przez marmór[8] żywy[9],
   Żalu ciężkiego pamięć[10] i znak nieszczęśliwy.
   Mylę sie, czyli[11] patrząc na ludzkie przygody
   Skromniej człowiek uważa[12] i swe własne szkody?
   Nieszczesna matko[13] (jesli przyczytać[14] możemy
   10
   Nieszcześciu, co prze[15] głupi rozum swój cierpiemy),
   Gdzie teraz twych siedm[16] synów i dziewek tak wiele[17]?
   Gdzie pociecha? Gdzie radość i twoje wesele?
   Widzę czternaście mogił; a ty nieszcześliwa
   I podobno tak długo nad wolą[18] swą żywa Obłapiasz zimne groby, w których (ach niebogo!) Składłaś[19] dziateczki swoje zagubione[20] srogo.
   15
   Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone
   Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone.
   W którą nadzieję żywiesz?[21] Czego czekasz więcej?
   Czemu śmiercią żałości nie zbywasz[22] co pręcej[23]?
   A wasze prętkie[24] strzały albo łuk co czyni
   20
   Niepochybny[25], o Febe[26] i mściwa bogini[27]?
   Albo z gniewu (bo winna), albo więc z lutości[28]
   Dokonajcie[29], prze Boga[30], jej biednej starości.
   Nowa pomsta[31], nowa kaźń[32] hardą[33] myśl potkała[34]:
   Dziatek płacząc, Nijobe[35] sama skamieniała
   25
   I stoi na Sypilu[36] marmór nieprzetrwany[37],
   Jednak i pod kamieniem żywią[38] skryte rany.
   Jej bowiem łzy serdeczne skałę przenikają
   I przeźroczystym z góry strumieniem spadają,
   Skąd źwierz[39] i ptastwo[40] pije; a ta w wiecznym pęcie[41]
   30
   Tkwi[42] w rogu skały wiatrom szalonym[43] na wstręcie[44].
   Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie,
   Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Erato — jedna z dziewięciu Muz, Muza poezji miłosnej zazwyczaj przedstawiana z lirą. [przypis redakcyjny]

   [3]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   lutni (tu daw. forma W. lp) — dziś: lutnio. [przypis redakcyjny]

   [5]

   strapiona myśl — strapiony umysł, duszę. [przypis redakcyjny]

   [6]

   póki jeszcze kamienny w polu słup nie stoję — dopóki jeszcze nie zamieniłem się w kamień; zob. też w. 25 o skamieniałej Niobe. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ledwe (starop.) — ledwie, zaledwie. [przypis redakcyjny]

   [8]

   marmór — daw. pisownia wyrazu marmur. [przypis redakcyjny]

   [9]

   marmór żywy — żyjący marmur. [przypis redakcyjny]

   [10]

   pamięć* — tu: znak upamiętniający lub pamiętanie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   czyli* (starop.) — czy też. [przypis redakcyjny]

   [12]

   uważać* (starop.) — dostrzegać i oceniać. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Nieszczesna matko — apostrofa do Niobe. [przypis redakcyjny]

   [14]

   przyczytać (starop.) — przypisać. [przypis redakcyjny]

   [15]

   prze — przez. [przypis redakcyjny]

   [16]

   siedm — daw. forma wyrazu siedem. [przypis redakcyjny]

   [17]

   tak wiele* (daw.) — tyle samo, drugie tyle. [przypis redakcyjny]

   [18]

   nad wolą* (starop.) — wbrew woli. [przypis redakcyjny]

   [19]

   skłaść (forma starop.) — złożyć. [przypis redakcyjny]

   [20]

   zagubiony — tu: pomordowany, unicestwiony. [przypis redakcyjny]

   [21]

   w którą nadzieję żywiesz? (starop.) — jaką nadzieją żyjesz? [przypis redakcyjny]

   [22]

   nie zbywasz (starop.) — nie pozbywasz (się). [przypis redakcyjny]

   [23]

   pręcej (starop.) — daw. pisownia wyrazu prędzej. [przypis redakcyjny]

   [24]

   prętki (starop.) — daw. pisownia wyrazu prędki. [przypis redakcyjny]

   [25]

   niepochybny (starop.) — nie chybiający, ten który nie chybia (celu). [przypis redakcyjny]

   [26]

   Febe — Febusie; Febus (Apollo) w mit. gr. syn Zeusa i Latony, czasami utożsamiany z bogiem słońca Heliosem; był bogiem muzyki, poezji, łucznictwa, proroctw i sztuki lekarskiej. [przypis redakcyjny]

   [27]

   mściwa bogini —- Diana, staroż. bogini rz. utożsamiana z gr. Artemidą; uważana za boginię księżyca, polowania i lasów. [przypis redakcyjny]

   [28]

   lutość* (starop.) — litość (obecnie rzadko używa się wyrazu luty w znaczeniu srogi; por. nazwę drugiego miesiąca w roku). [przypis redakcyjny]

   [29]

   dokonać* (daw.) — położyć kres. [przypis redakcyjny]

   [30]

   prze Boga — przez Boga, na Boga. [przypis redakcyjny]

   [31]

   pomsta — zemsta (zob. współczesne wyrażenie pomścić kogoś). [przypis redakcyjny]

   [32]

   kaźń (daw.) — męka, kara. [przypis redakcyjny]

   [33]

   hardy — dumny. [przypis redakcyjny]

   [34]

   potkała (forma starop.) — spotkała. [przypis redakcyjny]

   [35]

   Nijobe — forma wyrazu Niobe utworzona dla rytmu. [przypis redakcyjny]

   [36]

   na Sipylu — Sipylus (łac.), Sypilos (gr.): góra w Azji Mniejszej, na którą została przeniesiona przez trąbę powietrzną skamieniała Niobe. [przypis redakcyjny]

   [37]

   nieprzetrwany (starop.) — taki, którego nie można przetrwać, trwający wiecznie. [przypis redakcyjny]

   [38]

   żywią (forma starop.) — żyją. [przypis redakcyjny]

   [39]

   źwierz (starop.) — zwierzę. [przypis redakcyjny]

   [40]

   ptastwo (starop.) — ptactwo, ptaki. [przypis redakcyjny]

   [41]

   w wiecznym pęcie (forma starop.) — w wiecznych pętach, więzach; pęto: więzy. [przypis redakcyjny]

   [42]

   tkwić — tu: sterczeć, być na widoku. [przypis redakcyjny]

   [43]

   szalony — tu: bardzo wielki, przekraczający normę. [przypis redakcyjny]

   [44]

   tkwi na wstręcie (starop.) — stanowi przeszkodę, zawadę. [przypis redakcyjny]