Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren X. (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?…)[1]

   1
   Orszulo moja wdzięczna[2], gdzieś mi sie podziała?
   W którą stronę, w którąś sie krainę udała?
   Czyś ty nad wszystki nieba[3] wysoko wniesiona
   I tam w liczbę aniołków małych policzona?
   5
   Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szcześliwe
   Wyspy[4] zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe
   Charon[5] jeziora wiezie i napawa zdrojem
   Niepomnym[6], że ty nie wiesz nic o płaczu moim?
   Czy człowieka zrzuciwszy[7] i myśli dziewicze,
   10
   Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze[8]?
   Czyli sie w czyścu czyścisz[9], jesli z strony ciała
   Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
   Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była[10],
   Niżeś sie na mą ciężką żałość[11] urodziła?
   15
   Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości,
   A nie możesz li w onej dawnej swej całości[12],
   Pociesz mię, jako możesz, a staw sie przede mną
   Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną[13].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [3]

   nad wszystki nieba — czyli do najwyższego nieba: Kochanowski odwołuje się tu do ówczesnych wyobrażeń, zgodnie z którymi kosmos składa się z dziesięciu nieb (sfer niebieskich), nad którymi znajduje się mieszkanie Boga, aniołów i wybranych. [przypis redakcyjny]

   [4]

   szcześliwe wyspy — wyspy, na których według mit. gr. przebywali po śmierci (lub nawet jeszcze za życia) sławni bohaterowie. W XVI w. często utożsamiano je z Wyspami Kanaryjskimi. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Charon — według mit. gr. bóg podziemi, przewoził dusze zmarłych w łodzi przez rzekę Styks i wody Acherontu do krain piekielnych. [przypis redakcyjny]

   [6]

   zdrojem niepomnym — powodującym zapomnienie; dusze przewożone przez Charona po wypiciu wody z rzeki Lete zapominały o tym, co zrobiły, widziały i słyszały przedtem. [przypis redakcyjny]

   [7]

   człowieka zrzuciwszy* — pozbywszy się ludzkiej postaci, zrzuciwszy skażoną ludzką naturę. [przypis redakcyjny]

   [8]

   wzięłaś na się postawę i piórka słowicze — takie przemiany są często opisywane w antycznej poezji i mit.; zdarzyło się to Filomeli, żonie Tereusa, króla Tracji. [przypis redakcyjny]

   [9]

   w czyścu — słowa te odnoszą się prawdopodobnie do czyśćca z religii chrześc., jednak niektórzy uczeni widzą tu aluzję do pogańskiego „czyśćca” opisanego w Eneidzie Wergiliusza. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była — prawdopodobnie słowa zgodne z obiegowym przekonaniem, że dusze wracają po śmierci tam, skąd przyszły, czyli do Boga. [przypis redakcyjny]

   [11]

   na mą ciężką żałość (starop.) — abym ciężko żałował. [przypis redakcyjny]

   [12]

   w onej dawnej swej całości (starop.) — z duszą i ciałem. [przypis redakcyjny]

   [13]

   mara nikczemna* (starop.) — złudne widziadło, zjawa. [przypis redakcyjny]