Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren IV. (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje…)[1]

   1
   Zgwałciłaś[2], niepobożna[3] śmierci, oczy moje,
   Żem widział umierając[4] miłe dziecię swoje.
   Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały[5],
   A rodzicom nieszczesnym serca sie krajały[6].
   5
   Nigdyć by ona była bez wielkiej żałości
   Mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości[7]
   I serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie[8]
   Mnie by smutnego była odbiegła[9] na świecie;
   Alem ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy,
   10
   Nigdy smutniejszy nie mógł być ani teskliwszy[10].
   A ona (by był Bóg chciał) dłuższym wiekiem swoim
   Siła[11] pociech przymnożyć[12] mogła oczom moim.
   A przynamniej[13] tym czasem mogłem był odprawić
   Wiek swój[14] i Persefonie[15] ostatniej[16] sie stawić[17],
   15
   Nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości,
   Której równia[18] nie widzę w tej tu śmiertelności[19].
   Nie dziwuję Nijobie[20], że na martwe ciała
   Swoich namilszych dziatek[21] patrząc, skamięniała[22].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   zgwałcić (daw.) — zadać gwałt, postąpić wbrew prawu i powinności, zbeszcześcić coś, uczynić krzywdę wbrew prawu. [przypis redakcyjny]

   [3]

   niepobożny (starop.) — postępujący źle, nie „po bożemu”, bezbożny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   umierając (starop. forma imiesłowu) — umierające. [przypis redakcyjny]

   [5]

   niedordzały (starop.) — niedojrzały. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rodzicom (…) serca się krajały — byli bardzo smutni, zrozpaczeni. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ciężkość* (starop.) — męka, wielki ból, wielkie zmartwienie. [przypis redakcyjny]

   [8]

   lato (starop.) — wiek, rok życia; w którymkolwiek lecie: w którymkolwiek roku życia, w jakimkolwiek wieku. [przypis redakcyjny]

   [9]

   mnie by odbiegła — opuściłaby mnie, zostawiłaby mnie swojemu losowi. [przypis redakcyjny]

   [10]

   teskliwszy (starop.) — bardziej bolejący. [przypis redakcyjny]

   [11]

   siła* (starop.) — wiele. [przypis redakcyjny]

   [12]

   przymnożyć (starop.) — sprawić, by ktoś miał czegoś więcej. [przypis redakcyjny]

   [13]

   przynamniej (starop.) — przynajmniej. [przypis redakcyjny]

   [14]

   odprawić (…) wiek swój (starop.) — zakończyć swoje życie. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Persefona — tu: uosobienie śmierci. [przypis redakcyjny]

   [16]

   ostatniej — tu: ostatecznej; śmierć jest ostatnim kresem człowieka. [przypis redakcyjny]

   [17]

   stawić sie — przyjść dobrowolnie; Persefonie ostatniej sie stawić: stanąć przed Persefoną (śmiercią). [przypis redakcyjny]

   [18]

   rówień (starop.; tu forma D. lp: równia) — coś równego. [przypis redakcyjny]

   [19]

   w tej tu śmiertelności — na tym świecie podległym śmierci. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Nijobie — forma wyrazu Niobe przekształconego tak dla rytmu; Nie dziwuję Nijobie: nie dziwię się Niobe; nie mam za złe Niobe. Niobe: w mit. gr. córka Tantala i żona króla tebańskiego Amfiona miała czternaścioro dzieci i wyśmiewała się z Latony, która miała tylko dwoje, Apolla i Artemidę. Latona nakazała swym dzieciom pomścić tę zniewagę i zamordować synów i córki Niobe. Niepocieszona Niobe zapłakała się na śmierć i została zamieniona w kamień, z którego płynęła woda przypominająca jej łzy. [przypis redakcyjny]

   [21]

   dziatki (daw.) — dzieci. [przypis redakcyjny]

   [22]

   skamięniała (starop.) — skamieniała. [przypis redakcyjny]