Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren III. (Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona…)[1]

   1
   Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona[2].
   Zdałać sie ojca twego barziej[3] uszczuplona[4]
   Ojczyzna[5], niżlibyś ty przestać na niej[6] miała[7];
   To prawda, żeby była nigdy nie zrownała[8]
   5
   Z ranym[9] rozumem twoim, z pięknemi przymioty[10],
   Z ktorych sie już znaczyły twoje przyszłe cnoty[11]
   O słowa, o zabawo[12], o wdzięczne[13] ukłony,
   Jakożem ja dziś po was wielce[14] zasmęcony[15].
   A ty, pociecho[16] moja, już mi sie nie wrócisz
   10
   Na wieki[17] ani mojej tesknice[18] okrócisz[19].
   Nie lza, nie lza, jedno[20] sie za tobą gotować[21],
   A stopeczkami twemi ciebie naszladować[22].
   Tam[23] cię ujźrzę[24], da Pan Bóg[25], a ty więc z drogiemi
   Rzuć sie ojcu do szyje[26] ręczynkami[27] swemi.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [3]

   barziej (starop.) — bardziej. [przypis redakcyjny]

   [4]

   barziej uszczuplona — zbyt szczupła, szczuplejsza. [przypis redakcyjny]

   [5]

   ojczyzna* (starop.) — ojcowizna, czyli ziemia odziedziczona po ojcu. [przypis redakcyjny]

   [6]

   przestać na niej — poprzestać na niej, zadowolić się nią; osiąść na niej. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Zdałać (…) miała — zdała ci się… szczuplejsza niż ta, na której byś ty przestać miała. [przypis redakcyjny]

   [8]

   żeby była nigdy nie zrownała — zrównać z czymś: dorównać czemuś. [przypis redakcyjny]

   [9]

   rany* (starop.) — wczesny. [przypis redakcyjny]

   [10]

   przymioty — cechy, właściwości, oznaki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   Z których sie już znaczyły (…) cnoty — z których dały się przewidzieć (wywnioskować) cnoty, z których poznawaliśmy cnoty. [przypis redakcyjny]

   [12]

   zabawa* (daw.) — zajęcie, zabawa. [przypis redakcyjny]

   [13]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [14]

   wielce (starop.) — bardzo. [przypis redakcyjny]

   [15]

   zasmęcony — zasmucony (por. smętek: smutek). [przypis redakcyjny]

   [16]

   pociecho — do dziś określa się dziecko jako pociechę. [przypis redakcyjny]

   [17]

   na wieki — na zawsze; nie wrócisz na wieki: nie wrócisz nigdy. [przypis redakcyjny]

   [18]

   tesknica (starop.; tu forma D. lp: tesknice) — ból, boleść, przykrość, męczarnia. [przypis redakcyjny]

   [19]

   okrócić (starop.) — ukrócić, obłaskawić, poskromić, skrócić, zmniejszyć. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Nie lza, nie lza, jedno… (starop.) — nie można (uczynić) nic innego tylko… [przypis redakcyjny]

   [21]

   gotować sie* — przygotowywać sie (do drogi); sie za tobą gotować*: przygotowywać się, żeby pójść za tobą. [przypis redakcyjny]

   [22]

   stopeczkami twemi ciebie naszladować — iść za tobą śladami twoich stóp. [przypis redakcyjny]

   [23]

   tam — czyli w niebie. [przypis redakcyjny]

   [24]

   ujźrzę (forma starop.) — ujrzę. [przypis redakcyjny]

   [25]

   da Pan Bóg (daw.) — oby dał Pan Bóg, jeśli Pan Bóg pozwoli. [przypis redakcyjny]

   [26]

   do szyje (forma starop.) — do szyi, na szyję. [przypis redakcyjny]

   [27]

   ręczynki (zdr.; forma starop.) — rączki. [przypis redakcyjny]