Spis treści

   Jan KochanowskiTreny[Motto i dedykacja][1]

   Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
   Juppiter auctiferas lustravit lumine terras[2].
   ORSZULI KOCHANOWSKIEJ,
   WDZIĘCZNEJ[3], UCIESZONEJ[4], NIEPOSPOLITEJ[5] DZIECINIE, KTÓRA CNÓT WSZYTKICH[6] I DZIELNOŚCI[7] PANIEŃSKICH POCZĄTKI WIELKIE POKAZAWSZY, NAGLE, NIEODPOWIEDNIE[8], W NIEDOSZŁYM[9] WIEKU SWOIM, Z WIELKIM A NIEZNOŚNYM[10] RODZICÓW SWYCH ŻALEM ZGASŁA[11], JAN KOCHANOWSKI, NIEFORTUNNY[12] OCIEC[13], SWOJEJ NAMILSZEJ[14] DZIEWCE[15] ZŁZAMI[16] NAPISAŁ.
   NIE MASZ CIĘ[17], ORSZULO MOJA.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Tales sunt (…) lumine terras (łac.) — „Umysły ludzkie są odbiciem światła, którym ojciec Jupiter oświeca urodzajne ziemie.” Fragment Odysei Homera w przekładzie łacińskim Cycerona, który przetrwał tylko jako cytat w De Civitate Dei św. Augustyna. [przypis redakcyjny]

   [3]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [5]

   niepospolity — niezwykły, obdarzony niezwykłymi zaletami. [przypis redakcyjny]

   [6]

   wszytki (starop.) — wszystkie. [przypis redakcyjny]

   [7]

   dzielność* (starop.) — cnota, zaleta; pol. cnota i dzielność to odpowiedniki łac. virtus. [przypis redakcyjny]

   [8]

   nieodpowiednie (starop. przysłów.) — bez zapowiedzi, bez uprzedzenia, nieodpowiednio, wbrew porządkowi rzeczy. [przypis redakcyjny]

   [9]

   niedoszły — niedojrzały (mówi się potocznie: owoc dochodzi, czyli dojrzewa; por. wyrażenie: owoce dojrzały, doszły). [przypis redakcyjny]

   [10]

   nieznośny* — nie do zniesienia. [przypis redakcyjny]

   [11]

   zgasnąć (przen.) — umrzeć. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niefortunny — nieszczęśliwy, nieszczęsny, dotknięty złym losem (por. fortuna: powodzenie, szczęście, los; jest to pojęcie ważne w utworach Kochanowskiego). [przypis redakcyjny]

   [13]

   ociec (starop.) — ojciec. [przypis redakcyjny]

   [14]

   namilszy (starop.) — najmilszy. [przypis redakcyjny]

   [15]

   dziewka* (zdr. od starop. dziewa) — dziewczyna. [przypis redakcyjny]

   [16]

   złza (starop.) — łza. [przypis redakcyjny]

   [17]

   nie masz cię — nie ma cię, nie istniejesz. [przypis redakcyjny]