Spis treści

  1. Kobieta: 1
  2. Koń: 1
  3. Przywódca: 1
  4. Religia: 1
  5. Rycerz: 1
  6. Śmierć bohaterska: 1
  7. Żołnierz: 1

  Adam MickiewiczŚmierć Pułkownika

  1
  Kobieta, Przywódca, Rycerz, Śmierć bohaterska, ŻołnierzW głuchéj puszczy, przed chatką leśnika,
  Rota[1] strzelców stanęła zielona;
  A u wrót stoi straż Pułkownika,
  Tam w izdebce Pułkownik[2] ich kona.
  5
  Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze:
  Wódz to był wiélkiej mocy i sławy,
  Kiedy po nim lud prosty tak płacze
  I o zdrowie tak pyta ciekawy.
  KońKazał konia Pułkownik kulbaczyć,
  10
  Konia w każdéj sławnego potrzebie;
  Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
  Kazał przywieść do izby — do siebie.
  Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
  Swój kordelas i pas i ładunki;
  15
  Stary żołnierz, — on chce, jak Czarniecki,
  Umierając, swe żegnać rynsztunki[3].
  A gdy konia już z izby wywiedli,
  ReligiaPotém do niéj wszedł ksiądz z Panem Bogiem;
  I żołnierze od żalu pobledli,
  20
  A lud modlił się klęcząc przed progiem.
  Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
  Tyle krwi swéj i cudzéj wylali,
  Łzy ni jednéj — a teraz płakali,
  I mówili z księżami[4] pacierze.
  25
  Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
  Już przed chatą nie było żołnierza,
  Bo już Moskal był w téj okolicy.
  Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza.
  Na pastuszym tapczanie on leży —
  30
  W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
  A u boku kordelas, dwururka.
  Lecz ten wódz, choć w żołnierskiéj odzieży,
  Jakie piękne dziewicze ma lica?
  Jaką pierś? — Ach, to była dziewica,
  35
  To Litwinka, dziewica-bohater,
  Wódz Powstańców — Emilija Plater!

  Przypisy

  [1]

  rota — tu: oddział. [przypis edytorski]

  [2]

  Pułkownik — Pułkownikiem tym jest Emila hr. Platerówna (1806–1831), od dzieciństwa niemal marząca o odegraniu roli Joanny d'Arc. Umysłowo i fizycznie przygotowaną zastał ją listopad 1830 r. Na pierwsze hasło zapałem swym porywa mieszkańców Dusiat, organizuje z nich zastęp powstańców, stacza nieszczęśliwą (z powodu braku amunicji) walkę z Moskalami pod Jeziorasami, łączy się następnie z partią wolnych strzelców wilkomierskich, walczy z nadzwyczajnym męstwem w bitwie pod Prystawianami przy boku Potockiego. Gdy Chłapowski stanął na Litwie, zamianował ją kapitanem w 25. pułku liniowym; w tym charakterze bierze ona udział w zaciętych walkach pod Kownem i Szawlami. Kiedy zaś Chłapowski postanowił wycofać się do Prus, opuszcza go i usiłuje przedrzeć się do Warszawy; po dziesięciodniowym jednak marszu w chłodzie i głodzie, wyczerpana do cna z sił, została w chacie leśnika, skąd za staraniem krewniaka przeniesiona do dworu właściciela wsi, poczęła powoli przychodzić do sił. Na wieść o upadku Warszawy popadła w rozpacz; wielkie, gorące serce przestało bić, nie chcąc bić na grobie ojczyzny (J. Straszewicz, Emilie Plater. Sa Vie et sa Mort). [przypis redakcyjny]

  [3]

  chce, jak Czarniecki,/ Umierając, swe żegnać rynsztunki — Pomysł żegnania się z koniem, towarzyszem bojów, przejęty, zdaje się, z Niemcewicza dumy o Czarnieckim, w której poeta za Kochowskim wprowadził podobną wzruszającą scenę żegnania się wodza z ulubionym rumakiem. [przypis redakcyjny]

  [4]

  księżami — dziś popr.: księżmi. [przypis edytorski]