Spis treści

  1. Księżyc: 1

  Juliusz SłowackiDo pastereczki siedzącej na Druidów kamieniach w Pornic[1] nad oceanem

  1
  Jak ty mi jesteś wdzięczna[2],
  Duszeczko moja mała,
  Słoneczna i miesięczna,
  Prawie bez krwi i ciała.
  5
  Gdyś wysoko siadała
  Z główką w zorzy pierścieniach,
  Na Druidów[3] kamieniach,
  Śród jałowcowych krzaków
  Ćwieki twoich chodaków
  10
  Błyskały mi na lice
  Jako dwa półksiężyce
  Czerwoną zorzą ranną;
  I byłaś mi zarazem
  Chłopeczką i Dyjanną[4],
  15
  Zjawieniem i obrazem,
  Kochanką i dziecięciem,
  Smutkiem — i niebowzięciem.
  Włoski twoje jak zboże
  Złote i przezroczyste
  20
  Wiatr unosił na morze,
  A we włoskach ogniste
  Ranunkuły[5] z doliny,
  Jak maki Ukrainy,
  Zdawały się ogniami,
  25
  Które tobie do lica
  Przypięła upiorzyca
  Śpiąca w grobie pod nami.
  Za tobą — szafir mórz
  Dzielił kibić[6] na dwoje;
  30
  Nad głową — jak zawoje
  Jutrzenki pełne róż
  I chwasty w dyjamentach
  Około ciebie skrzyły,
  A ty na monumentach
  35
  Stróżka — i duch mogiły,
  KsiężycZ niewinnością na licach,
  Z nóżkami na księżycach.

  Przypisy

  [1]

  Pornic — miasteczko w Bretanii w płn-zach. Francji; w XIX w. popularne kąpielisko. [przypis edytorski]

  [2]

  Jak ty mi jesteś wdzięczna — W później ustalonej wersji wiersza (w: Juliusz Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, Wrocław 1960, t. XII, cz.1, s. 188) tekst poniższy poprzedzony jest dwiema strofami: Boże, błogosław tej małej pasterce/ Na druidycznych siedzącej kamieniach,/ Tak że jej głowa w zorzowych płomieniach/ Była… a za nią morza pas — po serce./ A jej chodaki na białych krzemieniach/ Podkute jasnym ćwiekiem w półmiesiące,/ A włoski złote z wiatrem igrające,/ A jakieś przeszłe anielstwo w spojrzeniach. Błogosław miejscu, gdzie ona usiadła/ I o swej nędzy mówiąc łzy perłowe/ Lała — i perły te nieszczęsne jadła,/ Albowiem w dziecku tym słychać królowę/ Ducha, która tu w nieszczęście popadła/ I na ciernisku położyła głowę. [przypis edytorski]

  [3]

  druid — a. druida; staroż. kapłan celtycki; druidzi przewodniczyli obrzędom rel., sprawowali sądy oraz przepowiadali przyszłość. [przypis edytorski]

  [4]

  Dyjanna — właśc. Diana, rzym. odpowiedniczka bogini Artemidy w mit. gr.; bliźniaczej siostry Apollina, dziewiczej bogini łowów, lasów, zwierząt i dzikiej przyrody. [przypis edytorski]

  [5]

  ranunkuł — rodzaj kwiatu o barwie żółtej lub pomarańczowej. [przypis edytorski]

  [6]

  kibić — tułów kobiety od ramion do bioder; stan, talia. [przypis edytorski]