Spis treści

  1. Wspomnienia: 1

  Wacław Rolicz-LiederJa jestem satyr

  1
  Ja jestem satyr[1], który łacińskiemi[2]
  Drogi wędrując wrócił do Grecyi[3],
  Bez postumentu siadł na leśnej ziemi
  W łańcuchu z drobnych serduszek na szyi,
  5
  I kiedy cisza napływa na drzewa,
  Wśród leśnej woni po sarmacku śpiewa.
  WspomnieniaŚpiewam, com przeżył był[4], co przebolałem,
  I co prześniłem z nimfami[5] o ciele
  Różanym, wieczór, i co naszeptałem
  10
  Do uszu nimfom przy miłosnym dziele,
  I o tym, czegom im nie dopowiedział
  Wówczas, gdym jeszcze wszystkiego nie wiedział.
  A gdy koło mnie leśnymi drogami
  Idą powoli z szarymi dzbankami
  15
  Smętne niewiasty i trzpiotne dziewczyny
  Nad źródła, kędy srebrna woda płacze —
  Krew moja kurzy się, jako kominy,
  Gdy z pól wieczorni ściągają oracze.

  Przypisy

  [1]

  Satyr (mit. gr.) — bożek leśny wyobrażany z koźlimi nogami. [przypis redakcyjny]

  [2]

  łacińskiemi — dziś popr. łacińskimi. [przypis edytorski]

  [3]

  Grecyi — dziś popr. Grecji. [przypis edytorski]

  [4]

  przeżył był — daw. forma czasu zaprzeszłego; dziś: przeżyłem (wcześniej, dawniej). [przypis edytorski]

  [5]

  nimfy (mit. gr.) — bóstwa leśne i wodne. [przypis edytorski]