Spis treści

   Przybieżeli do Betlejem…

   1
   Przybieżeli[1] do Betlejem[2] pasterze,
   Przygrywając Dzieciąteczku na lirze[3],
   Witają Dzieciątko, małe Pacholątko[4],
   Pasterze, pasterze.
   5
   Podarunki Jezusowi oddają,
   Na kolana przed nim ze czcią klękają.
   Witają Dzieciątko itd.
   Uznają w Nim Mesjasza prawego[5],
   Który przyszedł, by ich zbawił od złego.
   10
   Witają Dzieciątko itd.
   Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha,
   Swobodnie każdy z nich sobie oddycha.
   Witają Dzieciątko itd.
   Postanęli pastuszkowie wokoło,
   15
   Zaśpiewali Jezusowi wesoło.
   Witają Dzieciątko itd.
   Dziękował im Józef stary[6] za dary,
   Przyniesione dla Jezusa ofiary.
   Witają Dzieciątko itd.

   Przypisy

   [1]

   przybieżeć (daw.) — przybiec. [przypis edytorski]

   [2]

   Betlejem — miasto w Judei, miejsce narodzenia Chrystusa. [przypis edytorski]

   [3]

   lira — instrument strunowy; z uwagi na ludowy charakter kolędy można przypuszczać, iż chodzi tu o lirę korbową. [przypis edytorski]

   [4]

   pacholątko — dziecko, chłopiec. [przypis edytorski]

   [5]

   prawy (daw.) — prawdziwy. [przypis edytorski]

   [6]

   Józef stary — według tradycji Józef był znacznie starszy od Maryi. [przypis edytorski]