Spis treści

  1. Cierpienie: 1
  2. Ogień: 1
  3. Śmierć: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerPrometeusz[1]

  1
  OgieńOgniu ty, co tam w ziemi wnętrznościach, głęboko,
  Wresz, huczysz i potrząsasz kamienną opoką:
  Ty potęgo straszliwa, wstań! Rwij ziemi łono,
  Z rozdartych jej wnętrzności ruń lawą czerwoną,
  5
  Tocz odmęty płomienne[2] na skorupę ziemną,
  I wszystko, wszystko, wszystko niech ginie wraz ze mną!
  Oto do przykutego do tej twardej skały,
  Tam z dołu, tam z daleka, płyną ludzkie jęki,
  Ryczące, jak wezbranych oceanów wały[3]!
  10
  Biada! Biada!… Gdzież nie ma nieszczęścia i męki?
  Kędyż[4] nie dostąpiło[5] zło? Z jakiejże strony
  Nie wydziera się w niebo głos bólu szalony?
  CierpienieBiada! Biada!… Otom ja, w gryzącym łańcuchu,
  Ja, głodny i spragniony, bez woli, bez ruchu,
  15
  Z poszarpanym przez sępa bokiem i wątrobą,
  Trawiony najstraszniejszą ze wszystkich chorobą:
  Rozpaczą beznadziejną — — ja, co mym widokiem
  Gwiazdy straszę na niebie świecące wysokiem,
  Ja, nędzarz, od którego nawet huragany
  20
  Uciekają, na Kaukaz kiedy się zapędzą;
  Ja, wszystkim okropnościom na pastwę wydany;
  Ja, jak słońce światłością, otoczony nędzą:
  Otom jest cierpień ludzkich wcielonym obrazem….
  Biada! Biada!… O matko rodzicielko, ziemio,
  25
  Wzbudź te ognie, te żary, co w twym wnętrzu drzemią,
  Niech runą — — i uczynią cię wodą i głazem!…
  Jak tygrys, co ukryty w nadwodnej komyszy[6],
  Czyhając na gazele, krwią i mordem dyszy:
  Tak nieszczęście na ludzi czyha niestrudzenie
  30
  Wiecznie, wszędzie — — przemocne tak chce Przeznaczenie.
  Dziś, gdy wiem, co jest cała, straszna niemoc woli,
  Gdy każdy atom ciała i ducha mnie boli,
  Od wieków na tej skale cierpiący samotnie,
  Współczuję dziś z człowiekiem, o! lepiej[7] stokrotnie,
  35
  Niżem współczuł, gdym ogień z nieba dlań wykradał —
  ŚmierćI gdybym dziś wszechmocą Przeznaczenia władał,
  Ze wszystkich szczęść najwyższe rzuciłbym ludzkości,
  Nicestwiąc[8] ją i grzebiąc na wieki w nicości!

  Przypisy

  [1]

  Prometeusz — postać z mitologii greckiej, według której stworzył on człowieka, lepiąc go z gliny zmieszanej ze łzami, a następnie, wbrew woli bogów, obawiających się buntu ludzi podobnego do wcześniejszego buntu Tytanów, podarował ludziom ogień. Za karę został przykuty do skał Kaukazu, gdzie sęp wyjadał mu codziennie odrastającą wątrobę. [przypis edytorski]

  [2]

  odmęty płomienne — tu: lawa. [przypis edytorski]

  [3]

  wały (daw.) — fale. [przypis edytorski]

  [4]

  kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

  [5]

  dostąpić — dojść, dotrzeć. [przypis edytorski]

  [6]

  komysze (reg.) — zarośla znajdujące się na terenie podmokłym. [przypis edytorski]

  [7]

  lepiej — tu: bardziej. [przypis edytorski]

  [8]

  nicestwić — unicestwiać. [przypis edytorski]