Spis treści

  1. Ironia: 1
  2. Konflikt wewnętrzny: 1
  3. Los: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerIronia

  1
  Na każdym miejscu i o każdej dobie
  Byłam i będę przy tobie:
  Każdą myśl twoją, każdą chęć twą truję,
  Każdy twój poryw, każdy czyn twój psuję,
  5
  Jestem twą klątwą, twą klęską żywota
  I nic cię nigdy nie wyrwie z mej ręki;
  Niczym jest strata, ucisk i zgryzota
  Wobec straszliwej mej męki.
  Cokolwiek czujesz, czegokolwiek żądasz,
  10
  Wszędzie twarz moją oglądasz;
  IroniaMiłość, braterstwo, poświęcenie, wiara,
  Szlachetne męstwo i czysta ofiara:
  Wszystko, co duszy zowie się wzniosłością,
  Ja moim strasznym naznaczam ci piętnem,
  15
  I co ci miało zdawać się Pięknością,
  Staje się brzydkiem[1] i wstrętnem[2].
  W własnej istocie twej od urodzenia
  Źródło mojego istnienia.
  LosBez żadnej winy, ni za jaką karą[3],
  20
  Stałeś się moim łupem i ofiarą;
  Niewinnie cierpisz, z Tajemniczej Woli,
  Z Woli, co rządzi losami człowieka;
  Wiesz, że cię z rąk mych śmierć kiedyś wyzwoli,
  Lecz nie wiesz, co za nią czeka?
  25
  Tak nawet z twojej godziny śmiertelnej
  Mój śmiech wyziera piekielny.
  Jak zwierzę węża czarowane wzrokiem,
  Nie możesz skryć się przed moim widokiem;
  Konflikt wewnętrznyNa duszy twojej leżę ciężkim głazem,
  30
  Jak sztylet szpon mój w sercu ciebie boli:
  Bezskrzydłym ptakiem i skrzydlatym płazem
  Z mojej nazywasz się woli.
  I sam dla siebie jesteś pośmiewiskiem,
  Losów już będąc igrzyskiem.
  35
  Najsroższą męką, jaka cię nawiedza,
  Jest twa świadomość, twoja samowiedza.
  Znasz się, znasz los twój i wiesz, że bez winy
  Cierpisz z przekleństwa swego Przeznaczenia
  Jestem przy tobie od pierwszej godziny
  40
  Twego ziemskiego istnienia.

  Przypisy

  [1]

  brzydkiem — dziś popr.: brzydkim. [przypis edytorski]

  [2]

  wstrętnem — dziś popr.: wstrętnym. [przypis edytorski]

  [3]

  ni za jaką karą — ani za karę. [przypis edytorski]