Spis treści

  1. Dar: 1
  2. Ogień: 1 2
  3. Omen: 1

  Północ już była…

  1
  Ogień, OmenPółnoc już była, gdy się zjawiła
  Nad bliską doliną jasna łuna;
  Którą zoczywszy[1] i zobaczywszy,
  Krzyknął mocno Wojtek na Szymona:
  5
  Szymonie kochany, znak to niewidziany,
  Że całe niebo czerwone.
  Na braci zawołaj, niechaj wstawają;
  Kuba i Mikołaj niech wypędzają
  Barany i capy, owce, kozły, skopy[2]
  10
  Zamknione[3].
  Na te wołania z smacznego spania
  Porwał się Stach z Grześkiem i spadł z broga[4];
  Maciek truchleje[5], od strachu mdleje,
  Woła: uciekajcie, ach dla Boga!
  15
  Grześko nogę złamał, Stach na nogę chromał[6],
  Bo ją w kolanie wywinął[7].
  Oj oj oj, dla Boga! Pawełek woła:
  OgieńUciekajcie prędko, gore[8] stodoła;
  Pogorzały szopy i pszeniczne snopy,
  20
  Jam zginął.
  Leżąc w stodole, patrząc na pole,
  Ujrzał Bartos stary anioły,
  Którzy[9] wdzięcznymi głosami swymi,
  Okrzyknęli ziemskie padoły[10]:
  25
  Na niebie niech chwała Bogu będzie trwała,
  A ludziom pokój na ziemi.
  Pasterze wstawajcie, witajcie Pana;
  Pokłon Mu oddajcie, wziąwszy barana;
  Skoczno[11] Mu zagrajcie, głosy[12] zaśpiewajcie
  30
  Zgodnymi.
  Więc ich tamuje[13] i perswaduje[14]
  Bartos jako stary w te słowa:
  Czego[15] krzyczycie, gwałty czynicie?
  Nie gore, lecz to rzecz nowa:
  35
  Bóg się na świat rodzi, witać się Go godzi[16],
  Pójdźmyż do Niego z darami.
  Weź Kuba jędyka[17], ty Wojtku cielę;
  Ja Mu poduszeczkę z puchu uścielę;
  Grześko zagra w dudki[18], by skakał malutki
  40
  Wraz z nami.
  Biegną więc w skoki[19], nabrawszy w troki[20]
  Jabłek, obwarzanków i gruszek:
  Miodu praśnego[21], masła młodego,
  Mleka i śmietany dzbanuszek:
  45
  Kurcząt młodych czworo,
  kur starych ośmioro,
  Przy tym jaj świeżych dwie kopy[22].
  Dwie kozy dla mleka i jagniąteczko,
  Jędyka, kapłona [23]i cieląteczko;
  50
  Idąc wygrywają, szczęśliwie stawają
  U szopy.
  DarStojąc pod ścianą, powyjmowano,
  Co z sobą przynieśli dla Pana:
  Dał Wojtek cielę, Stach jaj kobielę[24],
  55
  Mikołaj i Szymon barana;
  Grześko obwarzanki, Kuba dzban śmietanki,
  Przytem jaj świeżych dwie kopy.
  Klęknąwszy, z darami serca oddali;
  Stanąwszy parami, na dudkach grali;
  60
  Potem się skłonili, do domu wrócili
  Wesoło.

  Przypisy

  [1]

  zoczyć (daw.) — zauważyć. [przypis edytorski]

  [2]

  skop — wykastrowany baran. [przypis edytorski]

  [3]

  zamkniony – dziś popr.: zamknięty. [przypis edytorski]

  [4]

  bróg — daszek chroniący siano. [przypis edytorski]

  [5]

  truchleć — drętwieć ze strachu. [przypis edytorski]

  [6]

  chromać (daw.) — kuleć. [przypis edytorski]

  [7]

  wywinąć — tu: zwichnąć, skręcić. [przypis edytorski]

  [8]

  gorzeć (daw.) — palić się, płonąć. [przypis edytorski]

  [9]

  którzy — z użycia tego zaimka wynika, iż w kolędzie anioły są rodzaju męskiego. [przypis edytorski]

  [10]

  padół (daw.) — nisko położony teren, przen. cała ziemia. [przypis edytorski]

  [11]

  skoczno — dziś popr.: skocznie. [przypis edytorski]

  [12]

  głosy — dziś popr. forma N. lm: głosami. [przypis edytorski]

  [13]

  tamować — powstrzymywać. [przypis edytorski]

  [14]

  perswadować — tłumaczyć. [przypis edytorski]

  [15]

  czego — dziś popr.: czemu. [przypis edytorski]

  [16]

  godzi się (daw.) — wypada, należy. [przypis edytorski]

  [17]

  jędyk (gw.) — indyk. [przypis edytorski]

  [18]

  dudki a. dudy — instrument ludowy składający się z piszczałek, do których powietrze tłoczono za pomocą skórzanego miecha. [przypis edytorski]

  [19]

  w skoki (daw.) — częściej „w skok”: szybko. [przypis edytorski]

  [20]

  troki — rzemienie służące do przywiązywania części ubrania. [przypis edytorski]

  [21]

  praśny (reg.) a. przaśny— surowy, niezakwaszony (wynika stąd, że nie chodziło o miód pitny, lecz o naturalny). [przypis edytorski]

  [22]

  kopa — 60 sztuk. [przypis edytorski]

  [23]

  kapłon — wykastrowany kogut. [przypis edytorski]

  [24]

  kobiela — kobiałka, koszyk. [przypis edytorski]