Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XXIV[1][2]

   1
   Niezwykłym i nie leda[3] piórem opatrzony
   Polecę precz, poeta, ze dwojej[4] złożony
   Natury: ani ja już przebywać na ziemi
   Więcej będę, a więtszy nad zazdrość, ludnemi
   5
   Miasty wzgardzę. On, w równym szcześciu urodzony,
   On ja, jako mię zowiesz, wielce ulubiony
   Mój Myszkowski[5], nie umrę ani mię czarnemi
   Styks[6] niewesoła zamknie odnogami swemi.
   Już mi skóra chropawa padnie[7] na goleni,
   10
   Już mi w ptaka białego wierzch sie głowy mieni;
   Po palcach wszędy nowe piórka sie puszczają,
   A z ramion sążeniste skrzydła wyrastają.
   Terazże nad Ikara[8] prędszy przeważnego[9]
   Puste brzegi nawiedzę Bosfora hucznego[10]
   15
   I Syrty Cyrenejskie[11], Muzom poświęcony
   Ptak, i pola zabiegłe[12] za zimne Tryjony[13].
   O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie,
   I róznego mieszkańcy świata Anglikowie,
   Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają,
   20
   Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają.
   Niech przy próznym[14] pogrzebie żadne narzekanie,
   Żaden lament nie będzie ani uskarżanie:
   Świec i dzwonów zaniechaj, i mar drogo słanych,
   I głosem żałobliwym żołtarzów[15] śpiewanych.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XXIV — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina II 20) noszącej tytuł Ad Maecenatem (Do Mecenasa). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   nie leda (starop.) — niezwykłym (nie lada). [przypis redakcyjny]

   [4]

   dwojej (starop.) — dwojakiej (tu: ludzkiej i ptasiej). [przypis redakcyjny]

   [5]

   Myszkowski — biskup Piotr Myszkowski, przyjaciel i protektor Kochanowskiego wymieniony tu jest w miejsce Mecenasa. [przypis redakcyjny]

   [6]

   Styks — rzeka w Hadesie, greckiej krainie umarłych (r. ż., jak w języku gr.). [przypis redakcyjny]

   [7]

   padnie — pokrywa. [przypis redakcyjny]

   [8]

   Ikar — grecki bohater mityczny, wzniósł się na skrzydłach nad morze i zginął. [przypis redakcyjny]

   [9]

   przeważny (starop.) — odważny. [przypis redakcyjny]

   [10]

   huczny — tu: huczący. [przypis redakcyjny]

   [11]

   Syrty Cyrenejskie — zatoki w Afryce Pn. [przypis redakcyjny]

   [12]

   zabiegły — znajdujący się daleko. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tryjony — ziemie na północy. [przypis redakcyjny]

   [14]

   prózny (starop.) — zbyteczny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   żołtarz (starop.) — psalm (dosł. psałterz). [przypis redakcyjny]