Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XVII[1]

   1
   Niegodzien tego ten świat zawikłany,
   Aby miał na nim rozumem nadany[2]
   Człowiek polegać, a swe szczęśliwości
   Sadzić na jego płochej odmienności[3].
   5
   Co ma ten żywot, na co by bezpiecznie
   Człowiek mógł kazać[4]? Niedługo kóniecznie[5]
   Doniesie czaszę[6] pachołek do gęby,
   A przedsię i w tym straci czasem zęby[7].
   Morze nie stoi nigdy, zawżdy płynie:
   10
   Teraz kędzierze[8] nastrzępi, w godzinie
   Dnem wzgórę stanie, a ogromne wały[9]
   Wysokich będą obłoków sięgały.
   Cnota mój kompas[10], który nie w pół nocy,
   Ale w pół zbytków bije. Niech sie smocy
   15
   I wszytko bydło Proteowe[11] jeży,
   Łódź moja przedsię swym pędem pobieży.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   nadany (starop.) — obdarzony. [przypis redakcyjny]

   [3]

   płocha odmienność — niespokojna zmienność. [przypis redakcyjny]

   [4]

   na co by bezpiecznie (…) mógł kazać — na czym mógłby polegać bez zastrzeżeń. [przypis redakcyjny]

   [5]

   koniecznie — zaprawdę. [przypis redakcyjny]

   [6]

   czasza (daw.) — płaski, ozdobny kielich. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Doniesie czaszę… — aluzja do przysłowia gr., mającego też rzym. i pol. odpowiedniki, mówiącego, że wiele rzeczy leży między ustami a brzegiem pucharu. [przypis redakcyjny]

   [8]

   kędzierze (starop.) — kędziory, do których porównano fale morskie. [przypis redakcyjny]

   [9]

   wał (starop.) — fala. [przypis redakcyjny]

   [10]

   kompas — tu: zegar (kompasem nazywano wówczas zegar słoneczny). [przypis redakcyjny]

   [11]

   bydło Proteowe — być może chodzi o foki Okeanosa, których pasterzem był Proteus (Odyseja, ks. IV). [przypis redakcyjny]