Spis treści

   Maria Pawlikowska-JasnorzewskaKrowy

   1
   Uśmiechnięci, obojętni i zdrowi
   krążycie spokojni w pobliżu,
   jak trawę żujące krowy,
   wkoło kogoś, co umiera na krzyżu…