Spis treści

  1. Klęska: 1
  2. Młodość: 1 2
  3. Odrodzenie: 1
  4. Poeta: 1
  5. Polska: 1
  6. Powstanie: 1
  7. Ruiny: 1
  8. Syberia: 1
  9. Zesłaniec: 1
  10. Zwątpienie: 1

  Zmodernizowano interpunkcję, m.in. dodając przecinki przed imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi, zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą oraz przy wtrąceniach.

  Franciszek NowickiApoteoza[1]

  1
  PoetaGdy ból milionów długi i przewlekły
  Twoją pierś młodą obrał za swe gniazdo,
  Żłobiąc na czole cierniem wieszcza znamię —
  Gdy oczy tłumów mgły zwątpień powlekły,
  5
  W próżnym pościgu za nadziei gwiazdą
  I gdy opadło w dół bezsilne ramię —
  Ty, dróg szukając błędnym życia rzekom,
  Z którymi serce płomienne się wiodło,
  I skostniałego świata rwąc wędzidła, —
  10
  Rzuciłeś wtedy wszystkim świata wiekom
  To wulkaniczne, niestygnące godło:
  Młodości, podaj mi skrzydła!
  I usłyszały młode pokolenia
  Te słowa wiecznie młode i płomienne,
  15
  Budzące w duszy Ikarowe[2] loty,
  I Prometejów[3] śmiałe wysilenia,
  I dni niepokój, i noce bezsenne,
  I wszystkie rannej młodości tęsknoty.
  I pierś tych młodych wydęła otucha,
  20
  I gwałt tytanów uczuwszy w ramionach
  Od zimnych reguł gorętszy, silniejszy,
  Lotem Farysów[4] przebiegli kraj ducha,
  Zburzyli wszystko, czując siłę w łonach
  Świat odbudować lepszy i piękniejszy.
  25
  Szli naprzód — kresu nawet nie szukali
  W tym dumnym biegu ku jutrzence świata,
  Młodości fala niosła ich wezbrana;
  Za nimi w gruzach świat stary legł w dali,
  Za nimi ludzkość była karłowata,
  30
  Za nimi stała przeszłość zadumana…
  Młodość, Powstanie, Polska, KlęskaA gdy dzwon dziejów, wśród płaczu i gwałtu,
  Hasłem do czynu rozgłosił w przestworze,
  Najkrwawszą z polskich tragedyj szeregu —
  Oni, marzeniom swym szukając kształtu,
  35
  Wzburzyli tchem swym narodowe morze,
  Sterując śmiało do wolności brzegu.
  Czy w czyn odziali swoją pieśń młodzieńczą,
  Spytajcie ulic zbryzganych posoką[5],
  Spytajcie lasów!… Polskich puszcz głębiny
  40
  Taką wam o nich głuchą pieśń wyjęczą,
  Że krew zastygnie wam w żyłach głęboko…
  W tej pieśni będą spisane ich czyny.
  Syberia, ZesłaniecCzy w czyn oblekli sny młodości dumne,
  Spytajcie pustyń polarnej północy,
  45
  Gdzie lot skończyły nieszczęsne Ikary! —
  Może tam wichry powiedzą wam szumne
  Czyny tych ludzi, co szli jak prorocy
  Za przyszłość świata paść na stos ofiary.
  A mrąc w pustyni śniegami obległej[6],
  50
  Tęskną pamięcią jeszcze tam wracali,
  Gdzie duch ognisty nie znał hamowidła[7],
  W ów kraj uroczy młodości ubiegłej —
  I stygnącymi już usty szeptali:
  Młodości, podaj nam skrzydła!
  55
  Młodość, Ruiny, Zwątpienie, OdrodzenieCóż nam zostało?… ruiny, zwaliska,
  Niewiara w wszystko, a nawet w niewiarę,
  Życia bez celu puste, błędne koła,
  I to szyderstwo, co lodem przyciska
  Dwudziestoletnie nasze serca stare,
  60
  Dwudziestoletnie, zmęczone już czoła
  Dziś młodość ziewa u bramy żywota,
  Taka rozumna, zgrzybiała, znudzona —
  Zgaszono przed nią blask wszystkich gwiazd dawnych,
  Każąc jej wierzyć tylko w gwiazdę — złota;
  65
  I przyduszono wszystkie żary łona
  Popiołem naszych mogilników[8] sławnych.
  A jeśli czasem wśród gniazda szaroty[9]
  Rój piskląt orlich wykluł się, a potem
  Uczuwszy pióra na swych skrzydeł końcu,
  70
  Przy blasku jutrzni chciał wzbić się w poloty —
  Zlepiano wtedy orle skrzydła błotem,
  By wznieść nie mogły ku gwiazdom i słońcu.
  Lecz cóż my winni, że z błota i kału
  Wciąż z Feniksowym[10] uporem powstajem,
  75
  Gdy zimny rozum zbyt nam pierś ochłodzi —
  I tęskni serca, pędu, wiru, szału,
  Płomiennym nurtom świata nieść się dajem —
  Cóżeśmy winni, że jesteśmy młodzi?
  Cóżeśmy winni, że ta młodość smutna,
  80
  Marzącym palcem maluje jutrzenki
  Na tle naszego bezgwiezdnego nieba,
  I mówi do nas zamyślona, smutna,
  Odwieczne słowa odwiecznej piosenki:
  «Młodości serca i ofiary trzeba».
  85
  Gdy w ziemi naszej wszystkie zorze zbladły,
  Gdy wróg dziś pisze na narodu ścianie
  Żelazną ręką Baltazara runy[11],
  I kiedy mężów ramiona opadły,
  Grzebiąc ostatnie nadzieje w nirwanie[12],
  90
  Gdy starcy idą z rozpaczą do truny[13]
  I cóż my winni, że patrząc[14] zbawienia,
  Jako Anteje[15] zrywamy się z ziemi —
  A u nóg czując ciężkie hamowidła,
  Szukamy świtu na niebie marzenia,
  95
  Wołając usty[16] z tęsknoty drżącemi:
  Młodości! podaj nam skrzydła!

  Przypisy

  [1]

  apoteoza (gr.) — ubóstwienie; w literaturze: pochwała. [przypis edytorski]

  [2]

  Ikar (mit. gr.) — syn Dedala. Dedal, uchodząc z synem przed zemstą Minosa, posłużył się sztucznymi skrzydłami zlepionymi woskiem. Ikar wzbił się zbyt wysoko, tak że słońce stopiło wosk, i runął do morza. Ulubiona przenośnia poetycka. [przypis redakcyjny]

  [3]

  Prometej właśc. Prometeusz (mit. gr.) — wykradł ogień z nieba i przyniósł go ludziom. Za karę przykuty przez Zeusa do skały i skazany na to, aby sęp szarpał mu ustawicznie wątrobę. Również ulubiona przenośnia poetycka. [przypis redakcyjny]

  [4]

  farys — arabski jeździec, muzułmański wojownik poruszający się na koniu; farysi słynęli z waleczności oraz szybkości, z jaką się poruszali; tu również: nawiązanie do tytułu jednego z utworów Mickiewicza. [przypis edytorski]

  [5]

  posoka — krew. [przypis edytorski]

  [6]

  obległy — [tu:] pokryty. [przypis redakcyjny]

  [7]

  hamowidło (neol.) — hamulec. [przypis edytorski]

  [8]

  mogilnik (daw.) — cmentarz. [przypis edytorski]

  [9]

  szarota — roślina z rodziny astrowatych. [przypis edytorski]

  [10]

  Feniks — mityczny ptak, który budował sobie w świątyni boga słońca gniazdo z mirry i spalał się w nim, aby się odrodzić z popiołów. [przypis redakcyjny]

  [11]

  Baltazara runy — złowróżbne: «Mane, Tekel, Fares» z Pisma św.; runy: prastare, tajemnicze pismo. [przypis redakcyjny]

  [12]

  nirwana — Zaczerpnięta z nauk buddyzmu nirwana, często powracająca w obrazowaniu Młodej Polski (Tetmajer, Hymn do Nirwany): nicość jako kres ludzkich dążeń, wiekuista błogość spoczynku i bezczucia. [przypis redakcyjny]

  [13]

  truna — trumna. [przypis redakcyjny]

  [14]

  patrząc — tu: wyglądając. [przypis edytorski]

  [15]

  Antej właśc. Anteusz (mit. gr.) — olbrzym, który odzyskiwał siłę, skoro znużony padł i ciałem dotknął się ziemi. Charakterystyczna dla epoki (gdy szkoła jeszcze była przeniknięta kultem klasycyzmu) obfitość przenośni mitologicznych. [przypis redakcyjny]

  [16]

  usty — dziś popr. forma N.lm: ustami. [przypis edytorski]