Spis treści

    1
  1. 2
  1. Nadzieja: 1
  2. Pokój: 1
  3. Życie jako wędrówka: 1

Cyprian Kamil NorwidŚwięty-pokój

1

1
Życie jako wędrówkaJeszcze tylko kilka ciężkich chmur
Nie-porozpychanych nozdrzem konia;
Jeszcze tylko kilka stromych gór,
A potem — już słońce i harmonia!…
5
— Jeszcze tylko z hełmu kilka piór
W wiatru odrzuconych próżnię;
Jeszcze tylko jeden pękły grot —
Błyskawica jedna — jeden grzmot —
A potem — już nie!…

2

10
Tak samo i w życiu: czasów wir
Jezdnego na hipogryfie ima[1];
Gruby mu rozrywać każe kir,
Trumny przeskakiwać, których nié ma.
Pokój, Nadzieja— Za czarnością trumien świta mir[2],
15
Wynagradzający słusznie;
I wciąż tylko jeden jeszcze trud —
Wysilenie jedno — jeden cud —
A potem — już nie!…

Przypisy

[1]

imać (daw.) — trzymać; tu: więzić. [przypis edytorski]

[2]

mir (daw.) — pokój, ład. [przypis edytorski]