Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Rozczarowanie: 1
  4. Wiara: 1

  Cyprian Kamil NorwidCentaury[1]

  1
  Bóg, Kondycja ludzka, Wiara, RozczarowanieDla cnót, dla zasług, dla czynów powszednich
  Niebo ma nagród mnóstwo odpowiednich,
  A innym każda dyjademem[2] świeci;
  Nawet i cacka[3] różne są dla dzieci!
  5
  — Lecz pokolenia na wyspach zdziczałe,
  Gdzie umysł twardym skamieniał odłogiem,
  Wszystko co nie jest, jak poziom ich, małe,
  Umieją tylko zwać Panem! zwać Bogiem!
  Różnic tam nie ma… zaś ludzi się ceni,
  10
  Czy doścignieni?? — albo prześcignieni??

  Przypisy

  [1]

  centaur (mit. gr.) — stworzenie z ludzkim tułowiem na końskim korpusie. [przypis edytorski]

  [2]

  dyjademem — dziś popr. forma N.lp.: diademem. [przypis edytorski]

  [3]

  cacko (daw.) — zabawka. [przypis edytorski]