Spis treści

  1. Bohaterstwo: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Odwaga: 1 2
  4. Praca: 1
  5. Przemijanie: 1
  6. Siła: 1
  7. Starość: 1
  8. Wiara: 1
  9. Śmierć: 1

  Cyprian Kamil NorwidBohater

  1
  Odwaga, Siła, PrzemijanieCzy już nie wróci czas siły — zupełnej
  Ani ma jeszcze zasłynąć
  Wiek, gdy po Runo ważono się płynąć
  Ze złotej uwite wełny[1]?…
  5
  Lec na kolchidzkiej[2] tkaniny kobierce
  Nikt-że już więcej nie pragnie?
  Lub, bohaterów czulsi spadkobierce,
  Woląż się ująć za jagnię?…
  Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo,
  10
  Rykiem otrębując turniej;
  Lub jest-że, kto by rad go potrzeć nogą
  I wynieść się nadeń górniej?…
  Kondycja ludzkaCzy ramion marmur — czy muszkułów[3] granie
  I cało-strojność budowy
  15
  Nie ma już więcej nic za powołanie
  Nad strawność dobrą? byt zdrowy?
  Bohaterowie wszak od wieków w wieki
  Kraj zdobywają zaklęty
  I od Achilla[4] mniej bywa kaleki,
  20
  Kto nie wyzuł z ostróg pięty!…
  Wiara, StarośćMiałażby słodycz chrześcijańska, nowa,
  Zawistnym być Męstwa druhem? —
  Gdy ona raczej, jako białogłowa[5]
  Wierna — współ-zwycięża duchem!
  25
  Miałażby włosów srebrność księżycowa
  Wyzwalać z Dziejów-zaciągu?
  Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa
  Od bark[6] greckiego posągu:
  Mojżesz[7] — wiek blisko przeżywszy, powstawa
  30
  Wyswobodzicielem ludu —
  Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,
  I nie dostawa — bez cudu!
  Śmierć, OdwagaOwszem — śmierć sama i jej piekieł-krater
  Cóż są?… — rzecz wielka lub licha:
  35
  W miarę do tego, jak? jaki bohater?
  Dopełnił swego kielicha —
  Bohaterstwo, PracaNiechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca,
  Współczesność w równej mam cenie:
  Heroizm będzie trwał, dopóki praca;
  40
  Praca? — dopóki stworzenie!…

  Przypisy

  [1]

  runo ze złotej uwite wełny (mit. gr.) — złote runo; skóra skrzydlatego złotego barana, która była celem wyprawy Argonautów do Kolchidy. [przypis edytorski]

  [2]

  kolchidzkiej — Kolchida, historyczna nazwa terytorium nad Morzem Czarnym (obecnie Gruzja). [przypis edytorski]

  [3]

  muszkuły — dziś popr.: muskuły, tj. mięśnie. [przypis edytorski]

  [4]

  Achilles (mit. gr.) — legendarny bohater grecki, syn Peleusa, króla Ftyi, i Tetydy, boginki morskiej, uczestnik wojny trojańskiej, zabity przez Parysa. [przypis edytorski]

  [5]

  białogłowa (daw.) — kobieta. [przypis edytorski]

  [6]

  bark — dziś popr. forma D.lm: barków, tj. ramion. [przypis edytorski]

  [7]

  Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do której on sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go jak syna (Wj 2,1–10). Sprawował władzę nad ludem Izraela; na górze Synaj Bóg przekazał mu tablice kamienne z dziesięciorgiem przykazań (Wj 24,12; 31,18). Mojżesz zmarł w wieku 120 lat w krainie Moabu na górze Nebo (Pwt 34,5–70); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią ujrzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy tam nie dotarł (Pwt 32,49–52). [przypis edytorski]