Spis treści

  1. Ciało: 1
  2. Kobieta: 1
  3. Kochanek: 1

  Jan Andrzej MorsztynNiestatek

  1
  Kobieta, Kochanek, CiałoOczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
  Włos złotem, perłą ząb, płeć[1] mlekiem zsiadłem,
  Usta koralem, purpurą jagody[2],
  Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.
  5
  Jak się zwadzimy[3] — jagody są trądem,
  Usta czeluścią, płeć blejwasem[4] bladem,
  Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną,
  Czoło maglownią[5], a oczy perzyną[6].

  Przypisy

  [1]

  płeć — daw. cera. [przypis edytorski]

  [2]

  jagody — daw. policzki. [przypis edytorski]

  [3]

  zwadzimy — pokłócimy. [przypis edytorski]

  [4]

  blejwas (z niem. Bleiweiβ) — biel ołowiana; rodzaj barwnika używanego w malarstwie i rzemiosłach. [przypis edytorski]

  [5]

  maglownia — wałek do maglowania bielizny. [przypis edytorski]

  [6]

  perzyna — daw. iskra, zgliszcza, żarzący się popiół. [przypis edytorski]