Spis treści

  1. Sąsiad: 1

  Daniel NaborowskiDo Seweryna

  1
  SąsiadPili z sobą dwaj na zmowie
  Za jednej, za drugiej zdrowie.
  Tu możesz zrozumieć snadnie[1],
  Że nie każdy tego zgadnie.
  5
  A te przyjaciółki obie
  Są bliskie sąsiady sobie.
  Rów między nimi granica
  I wpada jako ulica
  Właśnie na gościniec, który
  10
  Przez pośrodek białej góry
  Idzie w niż do Szarogroda,
  Kędy Kieski[2] wojewoda
  Więził kiedyś wuja swego,
  Skąd do procesu prawnego
  15
  Przyszło stronom, a sąsiady
  Były przyczyną tej zwady.

  Przypisy

  [1]

  snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]

  [2]

  Kieski — dziś popr.: kijowski. [przypis edytorski]