Spis treści

  1. Dusza: 1
  2. Fałsz: 1
  3. Podstęp: 1
  4. Sława: 1

  Daniel NaborowskiMarność sławy

  1
  Fałsz, PodstępSławaŚwiat obłudny, tu widząc mieszkańca swojego,
  We dnie i w nocy pilnie myśli koło tego,
  Jakoby go mógł nakryć zdradnymi sieciami;
  Czasem go ponętnymi łudzi rozkoszami,
  5
  Czasem też strachem karmi, wnet zaś pochlebuje,
  A żółć z miodem zmieszaną zawsze mu gotuje.
  Lecz ty na wszytkie trwogi tak bądź ustalony,
  Abyś z obu stron[1] umysł miał niezwyciężony.
  DuszaTak żyj na tym tu świecie, jakby cię nie było,
  10
  Co jako masz wykonać, niebo nauczyło,
  Z którego duch twój wzięty, iskierka wieczności;
  Ten ci nazad[2] pokaże do ojczystej włości[3].
  Wątpię, by mu wyrównał z wielkich panów drugi.
  Zła śmierci, ciałoś tylko przywłaszczyła sobie,
  15
  Lecz sława jego w ciemnym nie została grobie.

  Przypisy

  [1]

  z obu stron — ze strony szczęścia i nieszczęścia. [przypis edytorski]

  [2]

  nazad (gw.) — wstecz, z powrotem [przypis edytorski]

  [3]

  włość — miejsce zamieszkania, siedziba. [przypis edytorski]