Spis treści

  1. Morze: 1
  2. Podróż: 1

  leksyka: śród > wśród

  interpunkcja - usunięto przecinek przed pauzą: , —

  Jean MoréasStanzetłum. Bronisława Ostrowska

  1
  MorzePodróżMyślę o mórz błękicie, o słodkich zachodach,
  O zapienionej grozie w wodnych wirów leju…
  Krabich norach, rybaczych łodziach i niewodach —
  Modrookiej Nerejdzie[1], Glaukusie[2], Proteju[3]
  5
  Myślę o tym włóczędze, co idzie wśród drogi,
  O starcu w przyzbie chaty gdzieś w odwiecznej wiosce,
  O przygarbionym drwalu z siekierą u nogi,
  O mieście — jego gwarach, duszy mej — jej trosce…

  Przypisy

  [1]

  Nerejdy a. Nereidy (mit. gr.) — nimfy morskie, córki boga morskiego Nereusa. [przypis edytorski]

  [2]

  Glaukus a. Glaukos (mit. gr.) — człowiek, który zdobył nieśmiertelność i stał się bóstwem morskim, wieszczkiem. Brał udział w wyprawie Argonautów jako budowniczy statku i sternik. [przypis edytorski]

  [3]

  Protej a. Proteus (mit. gr.) — zmiennokształtne bóstwo mórz południowych, syn Posejdona i pasterz jego fok. [przypis edytorski]