Spis treści

  1. Burza: 1
  2. Cnota: 1 2
  3. Czas: 1
  4. Dorosłość: 1
  5. Dusza: 1
  6. Gwiazda: 1
  7. Morze: 1
  8. Młodość: 1
  9. Nieśmiertelność: 1
  10. Obraz świata: 1 2 3
  11. Obłok: 1
  12. Okręt: 1
  13. Piorun: 1
  14. Piękno: 1 2
  15. Pozory: 1
  16. Przeczucie: 1
  17. Przemijanie: 1
  18. Przyjaciel: 1
  19. Samobójstwo: 1 2
  20. Samotność: 1
  21. Sąd: 1
  22. Sława: 1
  23. Walka: 1 2 3
  24. Wiara: 1
  25. Wiatr: 1
  26. Wzrok: 1
  27. Śmierć: 1
  28. Życie jako wędrówka: 1
  29. Żywioły: 1

  Adam MickiewiczŻeglarz

  1
  Morze, Młodość, Dorosłość, Okręt, Obraz świataO, morze zjawisk! Skąd ta noc i słota?
  Była jutrznia[1] i cisza, gdym był bliski brzegu:
  Dziś, jakie fale, jaki wicher miota!
  Nie można płynąć, cofnąć niepodobna biegu:
  5
  Cnota, PięknoSzczęśliwy, czyjej przewodniczą łodzi
  Cnota i Piękność, niebieskie siostrzyce!
  Gdy noc się zgęszcza, wzmagają powodzi[3]:
  Ta puchar daje, ta odsłania lice[4],
  10
  Tamtej widok oświeca, a tej nektar słodzi.
  Cnota, SławaSzczęśliwy, samej kto ślubował Cnocie!
  Dopłynie, kędy sławy góruje opoka[5],
  Balsam go rzymski[6] ukrzepi w ochocie;
  Ale jeżeli Piękność nie zwróci nań oka,
  15
  Dopłynie we krwi i w pocie.
  Piękno, Pozory, WalkaA komu Piękność całe pokaże oblicze,
  Potem śród drogi zdradliwa odlata,
  Nadziei z sobą mary[7] unosząc zwodnicze:
  Ach, jakaż później czczość[8] w obszarach świata!
  20
  Już nie dość krzepią i Cnoty słodycze.
  Zamiast Piękności niebieskiego wschodu,
  Walczyć z ustawną[9] burzą, jęczeć pośród cienia;
  Zamiast serc czułych, trącać o pierś z lodu,
  Zamiast jej rączek, chwytać za ręce z kamienia,
  25
  I długo śród takiego nie ustać zawodu[10]?
  Zawód tak trudny! zakończyć tak snadnie[11]!
  Nie będziem dłużej ćmieni[12], więcej kołatani[13]
  Dusza, Obraz świata, Czas, Gwiazda, NieśmiertelnośćLecz wszystkoż z nami w tych falach przepadnie?
  Czyli[14] kto raz wrzucony do bytu otchłani,
  30
  Nie zdoła z niej wylecieć ani zginąć na dnie?
  Przemijanie, Wiara, PrzeczucieCo żyje, niknie — tak na mnie świat woła…
  Za cóż głos ten wewnętrznej wiary nie wyziębi,
  Że gwiazda ducha zagasnąć nie zdoła
  I raz rzucona krąży po niezmiernej głębi,
  35
  Póki czas wieczne toczyć będzie koła.
  Walka, Samotność, Przyjaciel, WzrokKtóż to krzyknął od lądu? jakie słychać żale?
  Wyż to, o bracia moi, przyjaciele moi,
  Dotąd stoicie na nadbrzeżnej skale?
  I tak się oko wasze znudzenia nie boi,
  40
  Że aż dotąd patrzycie na mnie i me fale?
  SamobójstwoJeśli się rzucę, kędy rozpacz ciska,
  Będą łzy na szaleństwo, na niewdzięczność skarga!
  Obłok, Wiatr, Piorun, BurzaBo wam mniej widne te czarne chmurzyska,
  Nie słychać z dala wichru, co tu liny targa,
  45
  Grom, co tu bije, dla was tylko błyska.
  I razem ze mną, pod strzałami gromu
  Co czuję, inni uczuć chcieliby daremnie!
  SądSąd nasz, prócz Boga, nie dany nikomu;
  Chcąc mnie sądzić, nie ze mną trzeba być, lecz we mnie.
  50
  — Ja płynę dalej, wy idźcie do domu.

  17 kwietnia 1821 r.

  Przypisy

  [1]

  jutrznia (poet.) — jasność poprzedzająca ukazanie się słońca na horyzoncie. [przypis edytorski]

  [2]

  korab (poet.) — łódź, okręt. [przypis edytorski]

  [3]

  wzmagają powodzi — dziś: wzmagają (się) powodzie. [przypis edytorski]

  [4]

  lico (poet.) — twarz. [przypis edytorski]

  [5]

  opoka — skała; przen. coś, co daje oparcie i pozwala przetrwać. [przypis edytorski]

  [6]

  balsam rzymski — zasady filozofii rzymskiej (stoicyzm). [przypis edytorski]

  [7]

  mara — złuda, widzenie senne. [przypis edytorski]

  [8]

  czczy — nic nieznaczący, bezcelowy, płonny; czczość: próżnia, pustka, jałowość. [przypis edytorski]

  [9]

  ustawna — ustawiczna, nieustająca. [przypis edytorski]

  [10]

  zawód (daw.) — tu: zmaganie się, walka. [przypis edytorski]

  [11]

  snadnie (starop.) — łatwo. [przypis edytorski]

  [12]

  być ćmionym — tu: pozostawać w ciemnościach, zaciemnieniu. [przypis edytorski]

  [13]

  być kołatanym — być miotanym, rzucanym. [przypis edytorski]

  [14]

  czyli — tu: czy; czy też. [przypis edytorski]