Spis treści

  1. Poeta: 1
  2. Poezja: 1

  Adam MickiewiczSonety odeskieSonet XXII. Ekskuza[1]

  1
  Poeta, PoezjaNuciłem o miłostkach w rówienników[2] tłumie;
  Jedni mię pochwalili, a drudzy szeptali:
  Ten wieszcz kocha się tylko, męczy się i żali,
  Nic innego nie czuje lub śpiewać nie umie.
  5
  W dojrzalsze wchodząc lata, przy starszym rozumie,
  Czemu serce płomykiem tak dziecinnym pali?
  Czyliż mu na to wieszczy głos bogowie dali,
  Aby o sobie tylko w każdej nucił dumie? —
  Wielkomyślna przestroga! wnet z górnymi duchy
  10
  Alcejski chwytam bardon[3] i strojem Ursyna[4]
  Ledwiem zaczął przegrywać[5], aż cała drużyna
  Rozpierzchła się, unosząc zadziwione słuchy[6];
  Zrywam struny i w Letę ciskam bardon głuchy.
  Taki wieszcz, jaki słuchacz.

  Przypisy

  [1]

  ekskuza (daw.) — wytłumaczenie, tłumaczenie się. [przypis edytorski]

  [2]

  rówiennik (daw.) — rówieśnik. [przypis edytorski]

  [3]

  bardon — lutnia. [przypis edytorski]

  [4]

  Ursyna — aluzja do Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1841) cieszącego się wielkim poważaniem dyplomaty, pisarza, dramaturga i poety, którego utwory podejmowały tematykę patriotyczną. [przypis edytorski]

  [5]

  przegrywać — tu: przygrywać. [przypis edytorski]

  [6]

  słuchy — uszy, szczególnie zajęcze. [przypis edytorski]