Spis treści

  1. Kobieta: 1
  2. Kochanek: 1
  3. Korzyść: 1
  4. Miłość: 1
  5. Serce: 1
  6. Skąpiec: 1

  Adam MickiewiczSonety odeskieSonet XXI. Danaidy

  1
  Miłość, Korzyść, Kobieta, KochanekPłci piękna! gdzie wiek złoty, gdy za polne kwiaty,
  Za haftowane kłosem majowe sukienki,
  Kupowano panieńskie serduszka i wdzięki,
  Gdy do lubej gołębia posyłano w swaty?
  5
  Dzisiaj wieki są tańsze a droższe zapłaty.
  Ta, której złoto daję, prosi o piosenki;
  Ta, której serce daję, żądała mej ręki;
  Ta, którą opiewałem, pyta, czym bogaty.
  Skąpiec, SerceDanaidy[1]! rzucałem w bezdeń waszej chęci
  10
  Dary, pieśni i we łzach roztopioną duszę;
  Dziś z hojnego jam skąpy, z czułego szyderca.
  A choć mię dotąd jeszcze nadobna twarz nęci,
  Choć jeszcze was opiewać i obdarzać muszę:
  Lecz dawniej wszystko dałbym, dziś wszystko — prócz serca.

  Przypisy

  [1]

  Danaidy (mit. gr.) — córki króla Argos, Danaosa; za zamordowanie swoich mężów w dzień ślubu zostały skazane na wieczne wykonywanie daremnej pracy w Hadesie: napełnianie wodą beczki bez dna. [przypis edytorski]