Spis treści

  1. Jūra: 1 2
  2. Jūreiviai: 1
  3. Laivas: 1
  4. Mintys: 1
  5. Nelaimė: 1
  6. Vėjas: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, hydra -> hidra, in -> į

  *joto rašymą, pvz.: pavilonas -> paviljonas

  *skyrybą, pvz.:

  Tarp linksmųjų, tavo sutvėrimų -> Tarp linksmųjų tavo sutvėrimų

  Burės, tarsi paparčiai, kad kovą laimėjo -> Burės tarsi paparčiai, kad kovą laimėjo

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  O mare! tarp linksmųjų, tavo sutvėrimų -> O mare! Tarp linksmųjų, tavo sutvėrimų

  Mintie! tavo gilybėj hidra atminimų -> Mintie! Tavo gilybėj hidra atminimų

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiMarių tylaAnt Tarkankuto aukštumostłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Vėjas, Jūra, Laivas, Jūreiviai Paviljono [1] kasnykas[2] vos krustels nuo vėjo,
  Lėtai vandens skaisčioji kvėpuoja krūtinė:
  Lyg svajojanti laimę jauna žieduotinė[3],
  Pabunda atsidusti, vėl akis sudėjo.
  5
  Burės tarsi paparčiai, kad kovą laimėjo.
  Snaudžia ant nuogų karčių[4]; laivo apatinė
  Palengvėl supas, lyg kad prikalta grandine;
  Nurimo marininkai[5], minia suklegėjo.
  Jūra O mare! Tarp linksmųjų tavo sutvėrimų
  10
  Polipas[6] dugne miega, kada dangus graudžia,
  O kad marė nurimsta, jis ilgžasčius skleidžia.
  Nelaimė, Mintys Mintie! Tavo gilybėj hidra[7] atminimų
  Miega, kuomet nelaimių audros žmogų skaudžia,
  O kad širdis nurimus, nagus jon[8] suleidžia…

  Przypisy

  [1]

  paviljonas — statinys, čia: pastato reprezentatyvioji dalis. [przypis edytorski]

  [2]

  kasnykas — kasininkas, kaspinas. [przypis edytorski]

  [3]

  žieduotinė — sužadėtine. [przypis edytorski]

  [4]

  karčių — vėzdas, lazda. [przypis edytorski]

  [5]

  marininkai — jūreviai. [przypis edytorski]

  [6]

  polipas — yra tai namų gyvūnas panašus į augalą. Jų daugybės gyvena krūvon susimetę ir suaugę vieni su kitais. Polipai turi kietą apvalkalą, panašų į kalkakmenius, iš kurių pasidaro koralai. [przypis tłumacza]

  [7]

  hidra — tai labai nuodinga marių gyvatė, turinti plokščią plaukimui uodegą. Hidros veisiasi Indijos vandenyne ir jo pakraščiuose. [przypis tłumacza]

  [8]

  jon — į jį. [przypis edytorski]