Spis treści

  1. Bokštas: 1
  2. Dabartis: 1
  3. Griuvėsiai: 1 2
  4. Pilis: 1 2 3 4
  5. Praeitis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, rikio -> rykio

  * fleksiją, pvz.: vardažodžių vns. G. formas (tavę -> tave)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiBalaklavos pilies griuvėsiai[1]tłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Šitie Pilis, Griuvėsiai mūrai, sulūžę į grioves[2] pakriaušes,
  Puošė tave ir gynė, Kryme nedėkingas!
  Dabar kiurkso ant kalnų lyg didžiulės kiaušės[3] ;
  Juose kirminas bręsta bei žmogus nuodingas.
  5
  Lipkime Pilis, Bokštas ant bokštelio. Štai spokso išaušęs
  Raštas ant erbo[4]; vardas gal rykio[5] grausmingas,
  Kurs baugino kariją, nūnai pasišiaušęs,
  Vynlapiu apsigaubęs lyg vabzdys niekingas.
  Čionai[6] Pilis, Praeitis kaldavo graikas atenišką dabą.
  10
  Čia italas mongolams[7] geležis atmėtė,
  Ir mekkietis[8]namazą[9] būdavo nyniuoja.
  Šiandien Pilis, Dabartis, Griuvėsiai kovai joudsparniai skrieja apie[10] grabą,
  Lyg pilyj[11], kurią maras visiškai išvėtė,
  Vėluvos[12] gedulingos bokštuos plevėsuoja.

  Przypisy

  [1]

  Balaklavos pilies griuvėsiai. — Ant Balaklavos kalnų stūkso griuvėsiai stiprovės, kurią buvo pastatę graikai, Mileto išeiviai. Paskui genujiečiai čia pastatė Čembalo tvirtapilę. [przypis redakcyjny]

  [2]

  į grioves — į duobes. [przypis edytorski]

  [3]

  kiaušės — lukštai, nuolupos. [przypis edytorski]

  [4]

  erbas — vok. die Erbe — tėvų palikimas; iš to netaisyklingai kilo lenkų „herb” ir rusų „gierb” — bajorų giminių ženklai. [przypis tłumacza]

  [5]

  rykio — valdovo, karaliaus. [przypis edytorski]

  [6]

  Čionai — čia. [przypis edytorski]

  [7]

  mongolas — tautos vardas, kuriuo čionai pavadinti totoriai, Krymo gyventojai. [przypis tłumacza]

  [8]

  mekkietis — išpažintojas mahometonų tikėjimo, kurio centru yra miestas Mekka Arabijoje. [przypis tłumacza]

  [9]

  namazas — musulmonų relgihinė apeiga. [przypis edytorski]

  [10]

  apie — čia: aplink. [przypis edytorski]

  [11]

  pilyj — trump.: pilyje. [przypis edytorski]

  [12]

  Vėluvos — vėliavos. [przypis edytorski]