Spis treści

  1. Bėgimas: 1
  2. Chaosas: 1
  3. Gamta: 1
  4. Joti: 1
  5. Vaizdai: 1
  6. Žirgas: 1 2

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo

  * fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (vilnįs -> vilnys)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiBaidarai[1]tłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Gamta, Žirgas Uždrožiau ir paleidau galvatrūkčiais[2] žirgą;
  Girios, pakalnės, uolos nyksta man po kojų,
  Lyg upės vilnys — plaukia greta, sprūstyj mirga;
  Noriu apsisvaiginti verpetais pavojų.
  5
  Vaizdai, Joti O kad putotas žirgas neklauso vytinio[3],
  Kad po prietamsos šydu išblėso regyklos[4],
  Mano akyse, lyg ant stiklo krištolinio,
  Šmėkši girių, pakalnių ir uolų baidyklos.
  Žirgas, Bėgimas Žemė mieg, man nėr miego. Šoku į Euksiną[5];
  10
  Išsipūtus atkriokia pas krantą[6] juodbangė,
  Lenkiu, žastus ištiesęs, prieš ją savo kaktą,
  Chaosas Vilnis ant galvos trūksta, žioklė [7] aprakina;
  Ten mintis, kaip apsvaigus valtis, nusidangė,
  Laukiu į užmiršimo grimsiant kataraktą[8].

  Przypisy

  [1]

  Baidarai — graži pakalnė, kuriąja važiuojama linkon pietinio Krymo kranto. [przypis redakcyjny]

  [2]

  galvatrūkčiais — labai greitai, smarkiai. [przypis edytorski]

  [3]

  vytinio — iš vytelių pintas lankstus botkotis. [przypis edytorski]

  [4]

  regyklos — vaizdai. [przypis edytorski]

  [5]

  Euksinas — iš graik. Πόυτος εΰξειυος, dabar vadinama Juodosios marės. [przypis tłumacza]

  [6]

  pas krantą — dabar: į krantą. [przypis edytorski]

  [7]

  žioklė — čia: chaosas. [przypis edytorski]

  [8]

  Katarakta, graik. καταράκιης — vandenkritis, vandens sukurys. [przypis tłumacza]